Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1008 EQUATION - Bất phương trình XOR bit 7 19 36.84%
1009 MEDIAN - Số trung vị 15 52 28.85%
1010 BRACKET - Dãy ngoặc 8 18 44.44%
1011 SUMSEQ - Tổng lớn nhất 9 33 27.27%
1012 CGRAPH - Đồ thị 14 55 25.45%
1013 CANDY - Chia kẹo 7 19 36.84%
1014 VALG - Giá trị lớn nhất của đồ thị 9 22 40.91%
1015 GAMEF - Trò chơi hái hoa 8 13 61.54%
1016 SORT - Sắp xếp lại 7 47 14.89%
1017 CUT - Chia quà 14 33 42.42%
1018 ACTIVITY - Trò chơi tập thể 15 33 45.45%
1019 TRIP - Di chuyển 18 55 32.73%
1020 PHOTO - Chụp ảnh 20 40 50.00%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 48 183 26.23%
1022 PART - Chia đoạn 38 75 50.67%
1023 RACE - Đua ngựa 19 192 9.90%
1024 COMNET - Truyền tin 14 47 29.79%
1025 MINPRODUCT - Tích nhỏ nhất 17 54 31.48%
1026 SHOPS - Chuỗi cửa hàng 12 44 27.27%
1027 EDGES - Liên thông mạnh 10 44 22.73%
1028 GRN - Xếp nhóm 23 82 28.05%
1029 GAME2 - Trò chơi trên bảng số 2 23 49 46.94%
1030 ARCHI - Khảo cổ 23 52 44.23%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
1032 SCTAB - Bảng màu 8 82 9.76%