Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1159 FANS 3 66 4.55%
1160 MOVING 0 16 0.00%
1161 TIGERSUGER - Sữa tươi đường hổ 0 1 0.00%
1162 DANANG - Chuyến đi đà nẵng 0 7 0.00%
1163 WEDDING - Bánh phu thê 1 2 50.00%
1164 VECTOR - Cá cược uống Bia 2 12 16.67%
1165 SINGER - Ca sỹ Lệ Quyên 0 2 0.00%
1166 SIGNAL - Tín hiệu và hệ thống 0 4 0.00%
1167 RATTING - Mofk rating cao nhất Vinoy 1 13 7.69%
1168 HSGS - Trồng cây 0 4 0.00%
1169 ANCTEXT - Văn tự cổ 0 1 0.00%
1170 RAILWAY - Đám cưới tại Bắc Ninh 0 26 0.00%
1171 CHOCOLATE - CHOCO JERRY 0 6 0.00%
1172 TIGERSUGAR2 - Lại sữa tươi đường hổ 0 2 0.00%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1175 MOU - Leo núi 6 12 50.00%
1176 SLUCKY - Chuỗi may mắn 1 1 100.00%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 4 12 33.33%
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 0 -
1179 FIVES - Bộ năm số 0 0 -
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 3 14 21.43%
1181 BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời 5 29 17.24%
1182 HILLWALK - Leo đồi 1 26 3.85%
1183 VALSQ - Các hình vuông 1 24 4.17%