Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 3 16 18.75%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 8 16 50.00%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 7 12 58.33%
855 COLORING - Tô màu cho cây 7 10 70.00%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 14 22 63.64%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 10 22 45.45%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 15 20 75.00%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 18 30 60.00%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 19 25 76.00%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 4 20 20.00%
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 23 52.17%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 45 201 22.39%
846 NOST2 - Không Binary index tree 5 7 71.43%
845 NOST - Không segment tree 0 5 0.00%
844 SUMSEQ0 - Đoạn con tổng bằng không 34 220 15.45%
843 SEATS - Chỗ ngồi trong nhà hát 7 13 53.85%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 35 73 47.95%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 34 66 51.52%
840 ANUMLA - Khôi phục lại mảng 4 10 40.00%
839 KRYP6 19 77 24.68%
838 MSE07B - Xếp hàng ưu tiên 36 93 38.71%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 59 143 41.26%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 42 77 54.55%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 43 74 58.11%
834 VECTOR - Véc tơ 46 82 56.10%