# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
4901 Tuấn Kiệt 50 1500
4902 nhu quynh 51 1500
4903 Nguyễn Tiến Đạt 51 1368
4904 Wu Nguyen 51 1500
4905 N02 52 1500
4906 Nguyễn Hồng Quang 52 1500
4907 Trần Văn Nhân 52 1500
4908 An Khánh Nguyễn 52 1500
4909 Irelia 52 1500
4910 Trần Đình Thế Anh 52 1500
4911 Nguyen Hai Dang 53 1500
4912 Quách Gia Bảo 54 1500
4913 Nguyễn Duy Anh 54 1500
4914 Lê Tùng Lâm 54 1566
4915 Vũ Minh Huyền 54 1374
4916 Nguyễn Anh Tú 54 1428
4917 Phan Quý Thịnh 55 1500
4918 Nguyễn Song Đức 55 1500
4919 bmmm 55 1500
4920 Vũ Đức Anh 55 1456
4921 Nguyễn Duy Hải Bằng 56 1500
4922 MeowT.dev 56 1500
4923 Khuyen Tran 57 1500
4924 . 57 1500
4925 Trần Phong 58 1500
4926 binh 59 1500
4927 Trần Khắc Triều 59 1500
4928 halone 59 1500
4929 Ta Minh Kien 60 1500
4930 THD 61 1500
4931 Vũ Đức Thuận 62 1500
4932 Trần Đình Khánh Đăng 62 1500
4933 ngheo 63 1500
4934 Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 63 1500
4935 Nguyễn Trần Tuấn Linh 64 1718
4936 Newbie 64 1500
4937 Nguyen An 65 1500
4938 hihi 67 1500
4939 Nguyễn Việt Hùng 67 1500
4940 Nguyễn Thanh Tùng 68 1594
4941 Vũ Hoài Băng 69 1500
4942 Con Vịt Kutee 69 1500
4943 Tô Thanh Long 69 1500
4944 Nguyễn Văn Faker 69 1500
4945 Dương Thị Ngân Giang 70 1500
4946 re_fi 70 1500
4947 Trần Đăng Khoa 70 1378
4948 Nguyễn Huy Hùng 72 1500
4949 NMD 73 1500
4950 Nguyễn Duy Anh 73 1537