Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#66246 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 3 ms 256 K Pascal / 953 B Lê Minh Trường 2021-12-24 7:32:58
#34696 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 84 ms 256 K Pascal / 509 B Tô Vũ Bằng 2021-04-15 2:32:51
#27986 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 87 ms 344 K C++ 14 / 408 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-19 8:24:17
#24280 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 104 ms 356 K C++ 17 / 308 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-28 10:04:39
#78418 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 106 ms 360 K C++ 11 / 632 B Xuân 2022-03-22 12:29:24
#23708 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 107 ms 384 K C++ 17 / 308 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-21 3:23:04
#62316 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 108 ms 448 K C++ 11 / 695 B Trương Tuấn Tú 2021-12-12 15:18:42
#100102 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 108 ms 4196 K C++ 17 / 388 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-09 8:58:52
#100050 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 108 ms 4188 K C++ 14 / 364 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-09 8:48:22
#24248 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 109 ms 8148 K C++ 17 / 438 B Đặng Thái Sơn 2020-12-28 9:47:38
#58490 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 109 ms 432 K C++ / 310 B Nam Tử Thiên 2021-11-20 1:40:30
#100059 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 109 ms 4180 K C++ 17 / 409 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-09 8:49:12
#100074 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 109 ms 4188 K C++ 17 / 366 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-09 8:51:09
#109677 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 109 ms 4208 K C++ 14 / 394 B Đinh Trần Anh Đức 2022-12-10 12:42:05
#100038 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 110 ms 4336 K C++ 17 / 517 B Trùm CUỐI 2022-11-09 8:46:22
#24260 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 110 ms 8116 K C++ 17 / 454 B Bùi Tâm Đan 2020-12-28 9:53:02
#24112 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 110 ms 8160 K C++ 17 / 456 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-24 13:00:31
#24275 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 110 ms 8156 K C++ 17 / 456 B Trần Trung Đức 2020-12-28 10:02:31
#23766 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 110 ms 8192 K C++ 17 / 454 B Đoàn Công Chiến 2020-12-21 3:55:15
#100048 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 110 ms 4180 K C++ 17 / 364 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-09 8:48:04
#24257 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 111 ms 8192 K C++ 17 / 454 B Bùi Hải Đăng 2020-12-28 9:51:54
#23900 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 111 ms 8220 K C++ 17 / 454 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-21 4:32:56
#24143 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 111 ms 8192 K C++ 17 / 440 B Tạ Thu Hà 2020-12-25 11:54:46
#62950 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 111 ms 356 K C++ 17 / 364 B Vũ Giang 2021-12-15 8:48:16
#59360 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 111 ms 512 K C++ / 319 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-25 0:31:30
#100233 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 111 ms 4224 K C++ 14 / 399 B Lường Ngọc An 2022-11-10 3:46:38
#100049 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 111 ms 4248 K C++ / 364 B Bùi Quốc Huy 2022-11-09 8:48:13
#29731 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 112 ms 460 K C++ / 285 B gay 2021-03-08 6:02:41
#100061 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 112 ms 4164 K C++ 17 / 364 B Nguyễn Duy Anh 2022-11-09 8:49:27
#100192 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 112 ms 4192 K C++ / 412 B Lương Tiến Đạt 2022-11-10 3:12:33
#23917 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 115 ms 8216 K C++ 17 / 454 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-21 6:57:13
#23835 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 115 ms 8316 K C++ 17 / 454 B Trần Khánh Linh 2020-12-21 4:13:52
#37091 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 117 ms 8148 K C++ 17 / 2 K Durex+_+ 2021-05-15 5:24:48
#101947 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 118 ms 8132 K C++ 17 / 812 B Kripperz 2022-11-15 5:35:50
#24073 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 119 ms 8148 K C++ / 454 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-23 11:58:07
#70281 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 121 ms 8164 K C++ 17 / 471 B CODE 2022-01-22 13:47:01
#100082 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 121 ms 4256 K C++ 17 / 389 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-09 8:52:54
#100086 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 126 ms 4136 K C++ 14 / 364 B Đỗ Hải Lâm 2022-11-09 8:53:09
#23788 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 128 ms 8216 K C++ 17 / 454 B Nguyễn Bình An 2020-12-21 4:00:34
#103871 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 135 ms 376 K C++ 17 / 839 B Nguyễn Khắc Trung 2022-11-22 16:28:29
#106375 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 170 ms 8140 K C++ 17 / 437 B Vũ Đức Huy 2022-11-29 13:22:41
#51849 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 444 ms 328 K C++ / 318 B Không Tên Không Tuổi 2021-10-18 14:50:47
#24312 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 445 ms 8144 K C++ 17 / 387 B Trần Quang Huy 2020-12-28 13:58:00
#58668 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 446 ms 340 K C++ 17 / 240 B Nguyễn Tiến Bách 2021-11-21 8:40:40
#23746 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 449 ms 8192 K C++ 17 / 389 B Chu Minh Quân 2020-12-21 3:40:45
#53381 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 452 ms 340 K C++ 17 / 281 B Tô Thanh Long 2021-10-26 6:46:12
#44031 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 453 ms 356 K C++ 11 / 243 B hihihi1 2021-08-13 14:57:53
#23462 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 454 ms 8120 K C++ 17 / 387 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-20 6:03:15
#37271 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 454 ms 400 K C++ 14 / 258 B shabipilamew 2021-05-21 8:24:44
#79824 #225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 Accepted 100 457 ms 536 K C++ / 230 B Đỗ Việt Cường 2022-03-30 12:00:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: