Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#29241 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 86 ms 4912 K C++ 17 / 5 K Đào Lê Bảo Minh 2021-03-02 6:52:47
#29242 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 96 ms 768 K C++ 17 / 3 K Hikarii 2021-03-02 6:55:55
#29266 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 78 ms 1120 K C++ 17 / 1 K Phan Thanh Tiến 2021-03-02 10:08:36
#27332 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 59 ms 1284 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2021-02-04 5:06:41
#124436 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 526 ms 12104 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-14 9:05:48
#73662 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 315 ms 5264 K C++ 14 / 1 K A 2022-02-16 2:09:30
#35344 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2303 ms 476 K C++ 17 / 1 K Durex+_+ 2021-04-19 18:27:09
#55395 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 336 ms 8808 K C++ 11 / 1 K minhminhit06 2021-11-05 4:10:19
#73642 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 226 ms 1340 K C++ 17 / 1004 B tranminhprvt01 2022-02-16 1:53:27
#71757 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 72 ms 1152 K Pascal / 930 B Thành Hiếu 2022-02-10 5:17:32
#64152 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 74 ms 1276 K C++ 11 / 903 B Trương Tuấn Tú 2021-12-17 0:54:23
#138712 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 332 ms 8192 K C++ 14 / 890 B Nguyễn Song Đức 2024-03-06 9:46:39
#91361 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 190 ms 1384 K C++ 17 / 863 B Nguyễn Khắc Trung 2022-09-08 13:31:24
#48614 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 731 ms 496 K C++ 14 / 855 B nguyen khac thu 2021-09-22 17:18:15
#73718 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 118 ms 1348 K C++ / 825 B lamphong 2022-02-16 7:38:01
#119068 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 57 ms 448 K C++ / 821 B Hoàng Quang Vũ 2023-12-22 6:33:37
#68895 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 105 ms 4340 K C++ 17 (Clang) / 807 B Newbie 2022-01-12 8:00:39
#86082 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 123 ms 2496 K C++ / 806 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-20 7:06:58
#36342 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 821 ms 384 K C++ 17 / 753 B Lê Hiển Long 2021-05-05 4:07:42
#132310 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 165 ms 4292 K C++ 17 / 749 B Nguyễn Văn Faker 2024-02-15 14:08:34
#47261 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 165 ms 1344 K C++ 17 / 736 B Nguyễn Tiến Bách 2021-09-10 12:31:26
#61882 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 328 ms 1356 K C++ / 706 B Mayami 2021-12-09 14:23:39
#29246 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 75 ms 1272 K C++ 11 / 703 B Student 2021-03-02 7:04:56
#129597 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1561 ms 4216 K Pascal / 649 B Nguyễn Đình Chiến 2024-01-31 7:51:30
#146876 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 78 ms 508 K C++ / 645 B re_fi 2024-04-23 7:46:04
#91918 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 78 ms 1344 K C++ 17 / 644 B HieuLe 2022-09-16 13:24:14
#34997 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 88 ms 4228 K C++ 14 / 637 B Con Vịt Kutee 2021-04-16 14:57:59
#143290 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 76 ms 1352 K C++ 17 / 635 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-28 15:17:45
#153289 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 63 ms 1276 K C++ 14 / 628 B Vũ Hoài Băng 2024-06-05 4:16:33
#139711 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 762 ms 380 K C++ 17 / 618 B Đặng Hải Phong 2024-03-10 7:01:58
#72917 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 55 ms 1140 K Pascal / 617 B BH 2022-02-13 3:46:15
#71516 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 117 ms 1368 K C++ 11 (Clang) / 615 B Persia 2022-02-08 13:32:22
#76058 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 100 ms 1276 K C++ 17 / 605 B Taso 2022-03-01 5:53:18
#78423 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 169 ms 4340 K C++ 14 / 603 B stroke of fortune 2022-03-22 13:28:29
#119054 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 67 ms 1344 K C++ 14 / 598 B Trần Bình An 2023-12-22 5:21:35
#119026 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1559 ms 10216 K C++ / 590 B Phạm Đức Thiện 2023-12-22 4:08:06
#119264 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 766 ms 16124 K C++ 17 / 578 B Tiêu Dao 2023-12-22 11:59:56
#133004 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 88 ms 1316 K C++ 17 / 571 B Phan Quốc Triệu 2024-02-16 9:49:41
#145046 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 830 ms 352 K C++ 17 / 562 B binh 2024-04-11 11:55:47
#76634 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 845 ms 484 K C++ 17 / 553 B TH? 2022-03-05 18:46:53
#87360 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 155 ms 1344 K C++ 11 / 550 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-12 14:26:32
#129598 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 55 ms 1256 K Pascal / 549 B Lê Ngọc Trung 2024-01-31 7:54:23
#131024 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 80 ms 1184 K Pascal / 548 B HL 2024-02-07 10:07:55
#127005 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 144 ms 1364 K C++ 17 / 547 B yofwyst 2024-01-23 11:52:49
#40481 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2319 ms 480 K C++ / 544 B Đào Đình Bình 2021-06-30 10:39:07
#119047 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 70 ms 1276 K C++ / 543 B Nguyễn Hoàng Dương 2023-12-22 4:38:14
#91920 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 100 ms 1380 K C++ 17 / 537 B Nguyễn Thanh Tùng 2022-09-16 13:34:17
#85483 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2642 ms 19984 K C++ 11 / 531 B Banh:) 2022-06-11 4:07:43
#83880 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 134 ms 1404 K C++ 11 / 526 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-14 10:50:19
#79537 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 165 ms 1276 K C++ / 525 B Lê Tùng Lâm 2022-03-29 13:38:24


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: