Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#143968 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 100 ms 1404 K C++ 11 / 523 B Nguyễn Việt Hùng 2024-04-02 12:12:27
#82576 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 120 ms 4224 K C++ / 522 B Đỗ Việt Cường 2022-04-27 8:07:10
#60047 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 72 ms 1276 K C++ / 522 B Vũ Giang 2021-11-29 12:09:34
#84439 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 79 ms 4096 K C++ (NOI) / 514 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-22 12:34:51
#28401 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 759 ms 492 K C++ / 512 B Trần Trung Hiếu 2021-02-23 9:59:37
#67939 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 93 ms 1336 K C++ 17 / 501 B Nguễn Minh Nhật 2022-01-05 1:26:27
#110860 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 73 ms 1376 K C++ 17 / 499 B Nguyễn Duy Anh 2022-12-15 8:23:56
#40136 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 141 ms 1356 K C++ 17 / 499 B Phạm Đức Anh 2021-06-28 9:02:47
#110834 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 103 ms 1368 K C++ 17 / 488 B Phạm Thanh Lam 2022-12-15 7:57:18
#78190 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 70 ms 1256 K C++ / 481 B Truong Xuan Dao 2022-03-20 12:49:42
#136894 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2549 ms 38348 K Python 3 / 480 B BaoHuang 2024-02-24 3:15:01
#130848 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 103 ms 1320 K C++ 17 / 477 B Đặng Hải Long 2024-02-06 8:57:06
#26726 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 753 ms 484 K C++ 17 / 475 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-28 9:10:14
#26678 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 726 ms 448 K C++ 17 / 474 B Trần Trung Đức 2021-01-28 8:57:03
#26681 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 735 ms 464 K C++ 17 / 472 B Chu Minh Quân 2021-01-28 8:58:20
#26672 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 726 ms 384 K C++ 17 / 470 B Đoàn Công Chiến 2021-01-28 8:56:06
#119032 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2318 ms 440 K C++ / 469 B Trần Long 2023-12-22 4:13:07
#110819 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 102 ms 1348 K C++ 17 / 468 B Ninh Anh Vũ 2022-12-15 7:43:26
#26702 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 758 ms 464 K C++ 17 / 462 B Nguyễn Bình An 2021-01-28 9:03:40
#29504 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 77 ms 1284 K C++ 17 / 458 B Đoàn Thanh Phát 2021-03-06 0:44:08
#151520 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 71 ms 1248 K C++ 17 (Clang) / 456 B trí 2024-05-21 3:25:57
#79368 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2356 ms 464 K C++ 17 / 456 B meow 2022-03-29 8:33:33
#127170 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 90 ms 448 K C++ 17 / 455 B Nguyễn Hồng Quang 2024-01-24 1:34:20
#131072 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 202 ms 4572 K C++ 14 / 453 B Phạm Anh Minh 2024-02-07 15:32:10
#51584 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 124 ms 1396 K C++ 17 / 447 B bigbiii 2021-10-16 14:35:38
#40538 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 844 ms 464 K C++ / 443 B Lợi giấu tên :)) 2021-06-30 15:23:52
#52615 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 180 ms 1404 K C++ / 441 B Xuân 2021-10-22 7:44:42
#76907 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 81 ms 1236 K C++ / 438 B Tuan Anh 2022-03-09 4:18:00
#26724 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 745 ms 356 K C++ 17 / 438 B Trần Khánh Linh 2021-01-28 9:09:29
#26661 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 739 ms 440 K C++ 17 / 434 B Đặng Thái Sơn 2021-01-28 8:50:29
#26736 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 762 ms 468 K C++ 17 / 434 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-28 9:14:56
#26800 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 773 ms 484 K C++ 17 / 434 B Bùi Hải Đăng 2021-01-28 9:28:00
#119018 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 733 ms 352 K C++ 14 / 432 B Đào Đức Thắng 2023-12-22 3:59:17
#73663 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 71 ms 1152 K Pascal / 431 B Tran Anh Quan 2022-02-16 2:12:48
#73868 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 745 ms 356 K C++ / 429 B Doan Vo Thao My 2022-02-17 0:34:37
#71294 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 768 ms 448 K C++ / 428 B Nguyễn Quốc Đạt 2022-02-07 14:58:13
#26650 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 780 ms 508 K C++ 17 / 428 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-28 6:20:44
#33211 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 109 ms 4224 K C++ 11 / 427 B HoangVu 2021-03-30 20:11:29
#27353 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 708 ms 384 K C++ 17 / 423 B iwannabetheguy 2021-02-04 12:06:07
#88508 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 366 ms 4252 K C++ 17 / 416 B FPX suygestu 2022-07-29 1:01:51
#111193 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 75 ms 1300 K C++ 14 / 404 B Lường Ngọc An 2022-12-16 9:53:23
#78283 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 861 ms 360 K C++ / 396 B long 2022-03-21 10:08:32
#44727 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 852 ms 352 K C++ 11 / 394 B hihihi1 2021-08-20 9:11:14
#110856 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 132 ms 1380 K C++ 17 / 393 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-15 8:22:07
#127637 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 86 ms 444 K C++ 17 / 392 B Ha Phu Hao 2024-01-25 13:36:46
#26730 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 746 ms 452 K C++ 17 / 390 B Tạ Thu Hà 2021-01-28 9:13:27
#26766 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 782 ms 376 K C++ 17 / 390 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-28 9:17:56
#26649 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 736 ms 364 K C++ 17 / 390 B Trùm CUỐI 2021-01-28 4:26:38
#26706 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 784 ms 464 K C++ / 387 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-01-28 9:04:41
#146537 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 964 ms 45652 K Python 3 / 379 B lê thành đạt 2024-04-20 4:04:29


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: