Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#16838 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 72 ms 476 K C++ / 378 B Trần Trung Đức 2020-11-26 8:40:05
#105158 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 92 ms 388 K C++ 17 / 516 B Trùm CUỐI 2022-11-25 4:19:57
#105191 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 93 ms 480 K C++ 17 / 438 B Vũ Trần Lâm 2022-11-25 4:32:24
#105165 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 93 ms 476 K C++ 17 / 439 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-25 4:23:15
#106011 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 95 ms 432 K C++ 14 / 420 B Đinh Trần Anh Đức 2022-11-29 3:57:28
#105173 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 96 ms 456 K C++ 14 / 453 B Lường Ngọc An 2022-11-25 4:28:39
#106398 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 97 ms 412 K C++ 14 / 454 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-29 14:49:10
#105193 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 98 ms 444 K C++ / 438 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-11-25 4:32:42
#105159 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 99 ms 500 K C++ 17 / 458 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-25 4:20:13
#105187 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 99 ms 484 K C++ 17 / 343 B Đặng Huyền Trân 2022-11-25 4:31:43
#105201 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 99 ms 432 K C++ 17 (Clang) / 419 B Đỗ Hải Lâm 2022-11-25 4:34:31
#105943 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 111 ms 476 K C++ 17 / 445 B Đặng Châu Anh 2022-11-29 3:29:46
#15089 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 224 ms 412 K C++ 17 / 436 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-11-14 5:33:15
#54003 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 226 ms 460 K C++ 17 / 441 B hihihi1 2021-10-30 8:25:16
#105167 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 261 ms 408 K C++ 17 / 462 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-25 4:25:02
#105205 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 264 ms 476 K C++ 17 / 443 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-25 4:34:50
#107172 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 385 ms 1180 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-02 8:52:43
#79917 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 405 ms 444 K C++ 17 / 391 B HieuLe 2022-03-30 15:29:59
#59141 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 464 ms 420 K C++ 17 / 408 B Nguyễn Tiến Bách 2021-11-23 10:53:02
#105199 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 468 ms 508 K C++ 17 / 350 B Cao Viết Bảo Khánh 2022-11-25 4:33:54
#105172 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 477 ms 452 K C++ 17 / 348 B Nguyễn Tiến Đạt 2022-11-25 4:27:08
#105194 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 483 ms 444 K C++ 17 / 346 B Bùi Quốc Huy 2022-11-25 4:32:45
#28189 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 515 ms 352 K Pascal / 524 B Huỳnh Quốc Bảo ( THCS Hai Bà Trưng TPHCM) 2021-02-21 16:15:03
#105189 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 516 ms 436 K C++ 17 (Clang) / 351 B Tạ Thu Hà 2022-11-25 4:32:09
#82737 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 634 ms 496 K C++ 11 / 380 B Nguyễn Quốc Hùng 2022-05-02 1:38:47
#49988 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 635 ms 564 K C++ 11 / 361 B Onii Chan 2021-10-05 14:35:37
#16130 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 681 ms 440 K C++ / 369 B Đoàn Công Chiến 2020-11-21 9:41:40
#15324 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 741 ms 440 K C++ / 489 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-11-15 13:50:08
#51331 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 758 ms 412 K C++ / 706 B Slvcker2k5 2021-10-14 22:10:20
#15320 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 759 ms 476 K C++ / 471 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-11-15 13:46:24
#107213 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 765 ms 540 K C++ / 346 B Do Minh Huan 2022-12-02 13:33:06
#106144 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 770 ms 604 K C++ / 350 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-29 7:07:29
#63666 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 780 ms 500 K C++ 11 / 685 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 7:16:06
#15794 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 792 ms 440 K C++ / 434 B Bùi Tâm Đan 2020-11-17 5:58:52
#15528 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 795 ms 452 K C++ / 432 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-11-16 4:08:13
#15857 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 803 ms 424 K C++ / 449 B Trần Khánh Linh 2020-11-17 9:46:48
#79935 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 804 ms 692 K C++ / 447 B meow 2022-03-30 16:24:13
#15609 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 810 ms 860 K C++ / 434 B Lê Minh Tâm 2020-11-16 4:32:45
#15996 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 813 ms 440 K C++ / 434 B Hoàng Minh Sơn 2020-11-18 14:26:27
#15525 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 816 ms 736 K C++ / 417 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-11-16 4:08:02
#75653 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 818 ms 448 K C++ / 480 B Nguyễn Gia Bảo 2022-02-26 3:54:25
#15594 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 828 ms 424 K C++ 17 / 433 B Nguyễn Bình An 2020-11-16 4:26:38
#15542 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 838 ms 596 K C++ 17 / 471 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-11-16 4:10:58
#96317 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 841 ms 484 K C++ 17 / 728 B Nguyễn Khắc Trung 2022-10-21 9:58:59
#15521 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 842 ms 576 K C++ / 399 B Đặng Thái Sơn 2020-11-16 4:07:55
#15905 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 849 ms 440 K C++ 17 / 409 B Chu Minh Quân 2020-11-17 10:09:18
#15608 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 854 ms 680 K C++ / 375 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-11-16 4:32:37
#39285 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 874 ms 444 K C / 311 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-20 3:00:51
#91865 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 932 ms 468 K C++ / 303 B 3 2022-09-15 13:37:49
#43633 #342. DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân Accepted 100 945 ms 1364 K C++ / 376 B ___ThaiSonn(Tle)___ 2021-08-10 8:56:50


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: