Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#105970 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 22 ms 388 K C++ 17 / 438 B Phạm Thanh Lam 2022-11-29 3:48:13
#106302 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 23 ms 480 K C++ 17 / 2 K Meow 2022-11-29 8:30:24
#106032 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 23 ms 388 K C++ 17 / 477 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-29 4:00:26
#105999 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 23 ms 388 K C++ 14 / 478 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-29 3:55:39
#106042 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 24 ms 404 K C++ 17 / 885 B Trùm CUỐI 2022-11-29 4:03:43
#105967 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 24 ms 372 K C++ (NOI) / 472 B Phùng Nhật Minh 2022-11-29 3:47:15
#105992 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 24 ms 372 K C++ 17 / 354 B Đặng Huyền Trân 2022-11-29 3:53:55
#106003 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 24 ms 388 K C++ 14 / 485 B Lường Ngọc An 2022-11-29 3:56:04
#105980 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 24 ms 468 K C++ 17 / 413 B Đặng Châu Anh 2022-11-29 3:50:41
#106019 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 24 ms 484 K C++ / 473 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-11-29 3:58:51
#106026 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 24 ms 388 K C++ 17 / 473 B Vũ Trần Lâm 2022-11-29 3:59:48
#106061 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 24 ms 388 K C++ 14 / 451 B Vũ Đức Minh 2022-11-29 4:11:45
#106079 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 25 ms 388 K C++ 14 / 480 B Vũ Đức Anh 2022-11-29 4:18:58
#106306 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 26 ms 384 K C++ 17 / 390 B HieuLe 2022-11-29 8:41:38
#106008 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 26 ms 388 K C++ 17 / 437 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-29 3:57:12
#105986 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 26 ms 384 K C++ 17 / 396 B Bùi Quốc Huy 2022-11-29 3:51:59
#106028 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 27 ms 404 K C++ / 457 B Vũ Xuân Lâm 2022-11-29 4:00:03
#105998 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 27 ms 388 K C++ 17 / 474 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-29 3:55:10
#105996 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 27 ms 480 K C++ / 455 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-29 3:55:09
#106040 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 27 ms 484 K C++ 14 / 472 B Đinh Trần Anh Đức 2022-11-29 4:02:41
#106045 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 28 ms 392 K C++ 14 / 503 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-29 4:04:08
#105972 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 29 ms 440 K C++ 17 / 467 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-29 3:48:32
#105985 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 30 ms 504 K C++ / 428 B umm 2022-11-29 3:51:35
#106007 #5043. THEBEST - Người giỏi nhất Accepted 100 32 ms 404 K C++ / 450 B Phan Kim Chi 2022-11-29 3:57:03


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: