Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#73865 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 130 ms 852 K C++ 14 / 814 B Duy_e 2022-02-17 0:26:18
#69647 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 135 ms 704 K C++ 11 / 826 B L H D 2022-01-17 16:19:18
#32407 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 62 ms 640 K C++ / 827 B always tle 2021-03-24 14:08:50
#21805 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 72 ms 6528 K C++ 11 / 862 B shabipilamew 2020-12-15 12:25:16
#77288 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 129 ms 4416 K C++ 17 / 894 B Nguyễn Nam Khang 2022-03-14 3:05:30
#76057 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 82 ms 4308 K C++ 17 / 894 B QQQuyet 2022-03-01 5:44:52
#48658 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 87 ms 852 K C++ 17 / 971 B vuvanhung 2021-09-23 2:05:07
#16684 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 53 ms 616 K C++ 17 / 979 B Trần Quốc Khang 2020-11-25 8:51:05
#50688 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 132 ms 636 K C++ 17 / 988 B hihihi1 2021-10-11 12:44:16
#78154 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 57 ms 664 K C++ 14 / 997 B stroke of fortune 2022-03-20 7:10:02
#76202 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 62 ms 636 K C++ 11 / 998 B Xuân 2022-03-02 10:23:25
#82908 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 124 ms 1088 K C++ / 1000 B Đỗ Việt Cường 2022-05-06 15:59:01
#48381 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 141 ms 3068 K C++ 14 / 1016 B violetzzz 2021-09-19 15:21:57
#73882 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 69 ms 764 K C++ 11 / 1020 B bac ha meo 2022-02-17 1:16:04
#53760 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 131 ms 660 K C++ 11 / 965 B Nguyen Loan 2021-10-28 15:42:56
#73866 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 53 ms 636 K C++ 17 (Clang) / 1 K MOI 2022-02-17 0:34:05
#75197 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 145 ms 636 K C++ 17 / 1 K rpkrpkrpk 2022-02-23 14:54:46
#34529 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 71 ms 3024 K C++ 14 / 1 K MeowT.dev 2021-04-14 10:50:06
#73173 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 169 ms 25076 K C++ 17 (Clang) / 1 K trần minh hoàng 2022-02-14 13:41:25
#69341 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 214 ms 39428 K Pascal / 1 K Khuyen Tran 2022-01-15 0:53:41
#39204 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 144 ms 8704 K C++ 17 / 1 K batman 2021-06-18 9:28:10
#25920 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 49 ms 1168 K Pascal / 1 K Nguyen An 2021-01-19 3:01:33
#59586 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 119 ms 616 K C++ 14 / 1 K Xiceee 2021-11-25 18:41:33
#36004 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 55 ms 608 K C++ 14 / 1 K An Khánh Nguyễn 2021-04-27 13:37:08
#57718 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 114 ms 884 K C++ 17 / 1 K Chùm CUỐI 2021-11-16 3:16:22
#49978 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 55 ms 1364 K C++ 14 / 1 K QUANG VINHHHHHHHHHHHHHH 2021-10-05 13:52:01
#57720 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 117 ms 984 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Thu Hà 2021-11-16 3:24:25
#83945 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 51 ms 596 K C++ 17 / 1 K Ngọc Thịnh 2022-05-15 8:44:29
#75388 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 61 ms 4324 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-02-24 9:17:53
#75012 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 66 ms 636 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Minh Đức 2022-02-22 12:00:10
#67727 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 62 ms 2940 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-03 15:34:19
#82611 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 62 ms 612 K C++ 14 / 1 K Bui Quoc Huy 2022-04-28 14:16:34
#75393 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 70 ms 8152 K C++ 11 / 1 K Trần Phương Thảo 2022-02-24 9:21:14
#76580 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 63 ms 608 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Tiến Dũng 2022-03-05 7:37:54
#57719 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 43 ms 1020 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-16 3:24:07
#9367 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 83 ms 8832 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-07 9:55:50
#18448 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 136 ms 640 K C++ 11 / 1 K madv809rr 2020-12-03 6:32:31
#73879 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 65 ms 596 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Anh Thư 2022-02-17 1:10:26
#25922 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 56 ms 4132 K Pascal / 1 K Lâm Khánh An 2021-01-19 3:18:26
#32512 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 69 ms 896 K C++ 11 / 1 K HoangVu 2021-03-25 14:34:09
#9368 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 79 ms 8680 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-10-07 9:56:43
#47547 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 62 ms 4240 K C++ 11 (NOI) / 1 K Durex-_- 2021-09-12 15:03:15
#80428 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 55 ms 636 K C++ 11 / 1 K mc_hyuse202 2022-04-04 12:26:22
#75381 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 58 ms 1404 K C++ 17 / 1 K Lê Minh Quân 2022-02-24 9:12:27
#76585 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 59 ms 2172 K C++ 17 (Clang) / 1 K Newbie 2022-03-05 7:53:47
#49426 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 53 ms 608 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-29 13:50:45
#75347 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 148 ms 19808 K C++ 14 / 1 K Trần Công Anh Khoa 2022-02-24 8:53:29
#43679 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 123 ms 632 K C++ / 1 K Cao Chí Hiếu 2021-08-10 17:09:20
#79386 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 46 ms 992 K C++ 11 (NOI) / 2 K nguyen khac thu 2022-03-29 8:43:27
#39487 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 151 ms 2656 K C++ 17 / 2 K dfgdf 2021-06-22 9:32:51


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: