Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#73879 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 65 ms 596 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Anh Thư 2022-02-17 1:10:26
#83945 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 51 ms 596 K C++ 17 / 1 K Ngọc Thịnh 2022-05-15 8:44:29
#36004 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 55 ms 608 K C++ 14 / 1 K An Khánh Nguyễn 2021-04-27 13:37:08
#50687 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 128 ms 608 K C++ 17 / 990 B hihihi1 2021-10-11 12:43:56
#49426 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 53 ms 608 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-29 13:50:45
#76580 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 63 ms 608 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Tiến Dũng 2022-03-05 7:37:54
#82611 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 62 ms 612 K C++ 14 / 1 K Bui Quoc Huy 2022-04-28 14:16:34
#16684 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 53 ms 616 K C++ 17 / 979 B Trần Quốc Khang 2020-11-25 8:51:05
#59586 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 119 ms 616 K C++ 14 / 1 K Xiceee 2021-11-25 18:41:33
#43679 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 123 ms 632 K C++ / 1 K Cao Chí Hiếu 2021-08-10 17:09:20
#73866 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 53 ms 636 K C++ 17 (Clang) / 1 K MOI 2022-02-17 0:34:05
#75012 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 66 ms 636 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Minh Đức 2022-02-22 12:00:10
#53670 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 50 ms 636 K C++ / 1 K Xuân 2021-10-28 6:43:38
#85401 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 123 ms 636 K C++ 11 / 1 K Nguyễn D. 2022-06-10 13:41:57
#80428 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 55 ms 636 K C++ 11 / 1 K mc_hyuse202 2022-04-04 12:26:22
#75197 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 145 ms 636 K C++ 17 / 1 K rpkrpkrpk 2022-02-23 14:54:46
#6319 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 125 ms 640 K C++ 14 / 1 K Chùm CUỐI 2020-04-26 2:18:40
#32407 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 62 ms 640 K C++ / 827 B always tle 2021-03-24 14:08:50
#18448 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 136 ms 640 K C++ 11 / 1 K madv809rr 2020-12-03 6:32:31
#33866 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 68 ms 640 K C++ 14 / 1 K QUANG VINHHHHHHHHHHHHHH 2021-04-07 8:23:28
#69646 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 124 ms 640 K C++ 11 / 892 B L H D 2022-01-17 16:16:02
#53760 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 131 ms 660 K C++ 11 / 965 B Nguyen Loan 2021-10-28 15:42:56
#78154 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 57 ms 664 K C++ 14 / 997 B stroke of fortune 2022-03-20 7:10:02
#76281 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 58 ms 704 K C++ 14 / 3 K truongjr 2022-03-03 7:32:20
#77307 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 148 ms 724 K C++ 17 / 972 B Nguyễn Nam Khang 2022-03-14 4:11:45
#73882 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 69 ms 764 K C++ 11 / 1020 B bac ha meo 2022-02-17 1:16:04
#48658 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 87 ms 852 K C++ 17 / 971 B vuvanhung 2021-09-23 2:05:07
#73865 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 130 ms 852 K C++ 14 / 814 B Duy_e 2022-02-17 0:26:18
#85107 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 51 ms 864 K C++ 11 / 1 K hm123 2022-06-04 16:09:32
#32512 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 69 ms 896 K C++ 11 / 1 K HoangVu 2021-03-25 14:34:09
#57720 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 117 ms 984 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Thu Hà 2021-11-16 3:24:25
#79386 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 46 ms 992 K C++ 11 (NOI) / 2 K nguyen khac thu 2022-03-29 8:43:27
#57719 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 43 ms 1020 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-16 3:24:07
#82908 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 124 ms 1088 K C++ / 1000 B Đỗ Việt Cường 2022-05-06 15:59:01
#25920 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 49 ms 1168 K Pascal / 1 K Nguyen An 2021-01-19 3:01:33
#75381 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 58 ms 1404 K C++ 17 / 1 K Lê Minh Quân 2022-02-24 9:12:27
#76585 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 59 ms 2172 K C++ 17 (Clang) / 1 K Newbie 2022-03-05 7:53:47
#39487 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 151 ms 2656 K C++ 17 / 2 K dfgdf 2021-06-22 9:32:51
#67727 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 62 ms 2940 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-03 15:34:19
#34529 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 71 ms 3024 K C++ 14 / 1 K MeowT.dev 2021-04-14 10:50:06
#48381 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 141 ms 3068 K C++ 14 / 1016 B violetzzz 2021-09-19 15:21:57
#86522 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 138 ms 3068 K C++ 11 / 2 K Ngô Đình Ninh 2022-06-26 4:04:16
#70845 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 65 ms 3384 K C++ 17 / 4 K GRYPHON_K10 2022-01-27 8:02:08
#26328 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 58 ms 4100 K Pascal / 1 K Khuyen Tran 2021-01-22 2:30:47
#25922 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 56 ms 4132 K Pascal / 1 K Lâm Khánh An 2021-01-19 3:18:26
#47548 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 47 ms 4196 K C++ 11 (NOI) / 1 K Durex-_- 2021-09-12 15:04:52
#76057 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 82 ms 4308 K C++ 17 / 894 B QQQuyet 2022-03-01 5:44:52
#75388 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 61 ms 4324 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-02-24 9:17:53
#31306 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 73 ms 4420 K C++ 17 / 5 K iwannabetheguy 2021-03-16 14:21:51
#21805 #538. COMPCONN – Thành phần liên thông Accepted 100 72 ms 6528 K C++ 11 / 862 B shabipilamew 2020-12-15 12:25:16


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: