Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1455 RMOVING - Di chuyển robot 1 10 10.00%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
2232 SQUARE 1 11 9.09%
1465 POLICE 1 12 8.33%
2233 BUGGY 1 10 10.00%
1211 THREE - Ba số 1 3 33.33%
2236 DUATHU 1 1 100.00%
2240 FLOWER 1 4 25.00%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%
2241 SOCOLA 1 1 100.00%
2251 NBUY 1 7 14.29%
2254 NFACTOR 1 1 100.00%
1487 TYPING - Luyện gõ phím 1 18 5.56%
2003 HACK 1 2 50.00%
1492 XTREEW - Tổng XOR trên cây 1 2 50.00%
5090 VACCINE - Vắc-xin phòng COVID 1 12 8.33%
2019 BILLBOARD8 1 10 10.00%
5092 PHAOHOA - Xem bắn pháo hoa 1 17 5.88%
5093 SONLADEP - Thành phố Sơn La đẹp 1 5 20.00%
2279 HOUSE 1 2 50.00%
1259 CC - Trung tâm văn hóa 1 15 6.67%
2283 DICEGAME 1 2 50.00%
1261 GAME 1 1 100.00%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1269 MAFIJA 1 1 100.00%