Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
590 MESS - Truyền tin trong mạng 106 219 48.40%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 22 45 48.89%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 10 23 43.48%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 36 54 66.67%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 46 227 20.26%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 73 428 17.06%
584 DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 47 192 24.48%
583 TOWERBOX - Tháp hộp 5 70 7.14%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 60 248 24.19%
581 RECTANGLE - Hình chữ nhật 46 73 63.01%
580 NUMBERS - Đếm số 46 206 22.33%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 15 47 31.91%
578 TICKET - Đổi vé 11 15 73.33%
577 ZAM - Kén chồng 44 111 39.64%
576 COMNET - Mạng máy tính 43 71 60.56%
575 HOUSE - Robot xây nhà 7 46 15.22%
574 STABLE - Ổn định 18 20 90.00%
573 MARBLES- Bắn bi 12 33 36.36%
572 SPY - Điệp viên 19 27 70.37%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 43 101 42.57%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 41 91 45.05%
568 RMOVE - Di chuyển robot 59 127 46.46%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 36 76 47.37%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 25 41 60.98%
565 EVA - Sơ tán 78 151 51.66%