Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1468 LOTTERY - Xổ số 2 40 5.00%
1471 WOOD - Căt gỗ 2 24 8.33%
2005 HIGHWAY 2 18 11.11%
1245 NSTR - Số lượng xâu 2 7 28.57%
5093 SONLADEP - Thành phố Sơn La đẹp 2 34 5.88%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 2 41 4.88%
2284 PHOTO 2 4 50.00%
2286 EVENUP 2 7 28.57%
1263 MEDIAN - Trung vị 2 2 100.00%
2037 TABLELETTER 2 4 50.00%
2295 DIVINAT 2 2 100.00%
1272 SUMA 2 5 40.00%
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%
1274 ISLAND 2 2 100.00%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
2042 EXAM - Làm bài thi 2 19 10.53%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
2301 MATRIX 2 3 66.67%
2316 DICE 1 1 100.00%
1549 LCA - Cha chung "lớn" nhất 1 6 16.67%
1550 COOLMAC - Đồ bảo hộ 1 1 100.00%
1295 KINGDOM 1 5 20.00%
2319 LADDER 1 5 20.00%
1554 DECOR - Trang trí cây thông 1 4 25.00%