Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#29732 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 30 ms 360 K C++ / 334 B gay 2021-03-08 6:06:40
#100371 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 33 ms 376 K C++ 17 / 358 B Vũ Trần Lâm 2022-11-10 7:14:23
#24228 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 35 ms 376 K C++ / 354 B Phạm Minh Hoàng 2020-12-28 9:41:44
#24234 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 35 ms 348 K C++ / 354 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-28 9:43:11
#24321 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 35 ms 376 K C++ 17 / 406 B Lê Minh Tâm 2020-12-28 14:11:03
#24323 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 35 ms 380 K C++ / 406 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-28 14:12:08
#24076 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 35 ms 300 K C++ / 406 B Trần Khánh Linh 2020-12-23 13:56:33
#24041 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 35 ms 304 K C++ 17 / 343 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-22 14:47:39
#24285 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 35 ms 376 K C++ 17 / 343 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-28 10:12:39
#24227 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 36 ms 396 K C++ 17 / 400 B Trùm CUỐI 2020-12-28 9:33:53
#24236 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 36 ms 760 K C++ 17 / 410 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-28 9:45:11
#24250 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 36 ms 724 K C++ 17 / 367 B Đặng Thái Sơn 2020-12-28 9:48:13
#24346 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 36 ms 352 K C++ / 372 B Đoàn Công Chiến 2020-12-29 7:07:19
#100373 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 37 ms 364 K C++ 17 / 380 B Ninh Anh Vũ 2022-11-10 7:14:46
#100893 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 37 ms 348 K C++ / 358 B Trần Đăng Khoa 2022-11-11 4:18:14
#109678 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 37 ms 344 K C++ 14 / 379 B Đinh Trần Anh Đức 2022-12-10 12:42:13
#24254 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 38 ms 760 K C++ 17 / 379 B Trần Trung Đức 2020-12-28 9:49:46
#45326 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 38 ms 324 K C++ 17 / 385 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-25 7:03:50
#100340 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 38 ms 356 K C++ 17 / 350 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-10 7:06:52
#100404 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 38 ms 364 K C++ / 305 B Bùi Quốc Huy 2022-11-10 7:22:43
#100448 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 38 ms 376 K C++ 14 / 339 B Vũ Đức Anh 2022-11-10 7:40:32
#100392 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 38 ms 356 K C++ 17 / 374 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-10 7:19:13
#101969 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 38 ms 320 K C++ 17 / 832 B Kripperz 2022-11-15 6:24:01
#24240 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 39 ms 940 K C++ 17 / 338 B Nguyễn Bình An 2020-12-28 9:46:21
#24232 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 39 ms 732 K C++ 17 / 282 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-28 9:42:43
#24238 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 39 ms 712 K C++ 17 / 313 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-28 9:45:30
#24167 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 39 ms 4728 K C++ / 547 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-12-26 13:33:48
#24147 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 39 ms 4684 K C++ 17 / 577 B Tạ Thu Hà 2020-12-25 13:58:36
#44237 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 39 ms 720 K C++ 14 / 403 B Vũ Đức Thuận 2021-08-16 15:29:18
#78419 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 39 ms 688 K C++ 11 / 592 B Xuân 2022-03-22 12:30:54
#70283 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 39 ms 1140 K C++ 17 / 458 B CODE 2022-01-22 13:48:59
#100347 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 39 ms 360 K C++ 17 / 402 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-10 7:08:06
#100416 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 39 ms 376 K C++ 17 / 358 B Nguyễn Duy Anh 2022-11-10 7:26:04
#100432 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 39 ms 396 K C++ 17 / 385 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-10 7:30:30
#100912 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 39 ms 1116 K C++ 17 / 298 B Vũ Đức Huy 2022-11-11 5:21:48
#100355 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 40 ms 352 K C++ 14 / 361 B Phùng Nhật Minh 2022-11-10 7:09:45
#101191 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 40 ms 1144 K C++ / 333 B Lương Tiến Đạt 2022-11-14 3:23:10
#76574 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 41 ms 544 K C++ 17 / 398 B TH? 2022-03-05 2:35:44
#101218 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 45 ms 1144 K C++ 14 / 333 B Nguyễn Tiến Đạt 2022-11-14 3:30:55
#62954 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 48 ms 716 K C++ 17 / 346 B Vũ Giang 2021-12-15 8:52:25
#59361 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 49 ms 356 K C++ / 367 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-25 0:40:28
#37170 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 53 ms 1284 K C++ 17 / 3 K Durex+_+ 2021-05-20 15:18:58
#62317 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 54 ms 728 K C++ 11 / 677 B Trương Tuấn Tú 2021-12-12 15:19:52
#103873 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 62 ms 3420 K C++ 17 / 846 B Nguyễn Khắc Trung 2022-11-22 16:29:48
#24242 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 70 ms 376 K C++ 17 / 257 B Bùi Hải Đăng 2020-12-28 9:46:40
#24278 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 70 ms 1164 K C++ 17 / 525 B Trần Quang Huy 2020-12-28 10:04:21
#23463 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 71 ms 1080 K C++ 17 / 501 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-20 6:07:44
#37272 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 72 ms 328 K C++ 14 / 308 B shabipilamew 2021-05-21 8:26:42
#24369 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 73 ms 728 K C++ 17 / 241 B Chu Minh Quân 2020-12-29 7:26:59
#53611 #226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 Accepted 100 73 ms 748 K C++ 17 / 261 B Tô Thanh Long 2021-10-27 16:41:10


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: