Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#51584 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 124 ms 1396 K C++ 17 / 447 B bigbiii 2021-10-16 14:35:38
#50491 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 126 ms 1280 K C++ / 359 B Onii Chan 2021-10-09 0:35:33
#83880 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 134 ms 1404 K C++ 11 / 526 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-14 10:50:19
#40136 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 141 ms 1356 K C++ 17 / 499 B Phạm Đức Anh 2021-06-28 9:02:47
#127005 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 144 ms 1364 K C++ 17 / 547 B yofwyst 2024-01-23 11:52:49
#136898 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 152 ms 1404 K C++ / 525 B Lê Tùng Lâm 2024-02-24 3:31:42
#87360 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 155 ms 1344 K C++ 11 / 550 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-12 14:26:32
#91362 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 163 ms 1340 K C++ 17 / 863 B Nguyễn Khắc Trung 2022-09-08 13:35:04
#47261 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 165 ms 1344 K C++ 17 / 736 B Nguyễn Tiến Bách 2021-09-10 12:31:26
#132310 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 165 ms 4292 K C++ 17 / 749 B Nguyễn Văn Faker 2024-02-15 14:08:34
#78423 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 169 ms 4340 K C++ 14 / 603 B stroke of fortune 2022-03-22 13:28:29
#52615 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 180 ms 1404 K C++ / 441 B Xuân 2021-10-22 7:44:42
#131072 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 202 ms 4572 K C++ 14 / 453 B Phạm Anh Minh 2024-02-07 15:32:10
#73643 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 205 ms 1336 K C++ 17 / 1004 B tranminhprvt01 2022-02-16 1:53:29
#73662 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 315 ms 5264 K C++ 14 / 1 K A 2022-02-16 2:09:30
#61882 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 328 ms 1356 K C++ / 706 B Mayami 2021-12-09 14:23:39
#138712 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 332 ms 8192 K C++ 14 / 890 B Nguyễn Song Đức 2024-03-06 9:46:39
#55395 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 336 ms 8808 K C++ 11 / 1 K minhminhit06 2021-11-05 4:10:19
#88508 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 366 ms 4252 K C++ 17 / 416 B FPX suygestu 2022-07-29 1:01:51
#124436 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 526 ms 12104 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-14 9:05:48
#27353 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 708 ms 384 K C++ 17 / 423 B iwannabetheguy 2021-02-04 12:06:07
#26678 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 726 ms 448 K C++ 17 / 474 B Trần Trung Đức 2021-01-28 8:57:03
#26672 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 726 ms 384 K C++ 17 / 470 B Đoàn Công Chiến 2021-01-28 8:56:06
#26688 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 728 ms 444 K C++ 17 / 349 B Trần Quang Huy 2021-01-28 9:00:26
#48614 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 731 ms 496 K C++ 14 / 855 B nguyen khac thu 2021-09-22 17:18:15
#119018 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 733 ms 352 K C++ 14 / 432 B Đào Đức Thắng 2023-12-22 3:59:17
#26681 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 735 ms 464 K C++ 17 / 472 B Chu Minh Quân 2021-01-28 8:58:20
#26649 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 736 ms 364 K C++ 17 / 390 B Trùm CUỐI 2021-01-28 4:26:38
#26661 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 739 ms 440 K C++ 17 / 434 B Đặng Thái Sơn 2021-01-28 8:50:29
#26804 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 740 ms 356 K C++ 17 / 342 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-28 9:32:00
#26733 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 740 ms 356 K C++ 17 / 378 B Lê Minh Tâm 2021-01-28 9:14:07
#26718 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 744 ms 388 K C++ 17 / 475 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-28 9:07:22
#26704 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 744 ms 356 K C++ 17 / 295 B Nguyễn Hữu Hải 2021-01-28 9:04:27
#26724 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 745 ms 356 K C++ 17 / 438 B Trần Khánh Linh 2021-01-28 9:09:29
#26741 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 745 ms 452 K C++ 17 / 378 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-28 9:15:40
#73868 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 745 ms 356 K C++ / 429 B Doan Vo Thao My 2022-02-17 0:34:37
#26730 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 746 ms 452 K C++ 17 / 390 B Tạ Thu Hà 2021-01-28 9:13:27
#26702 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 758 ms 464 K C++ 17 / 462 B Nguyễn Bình An 2021-01-28 9:03:40
#71295 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 758 ms 356 K C++ 11 / 406 B Nguyễn Quốc Đạt 2022-02-07 14:58:27
#28401 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 759 ms 492 K C++ / 512 B Trần Trung Hiếu 2021-02-23 9:59:37
#26736 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 762 ms 468 K C++ 17 / 434 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-28 9:14:56
#139711 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 762 ms 380 K C++ 17 / 618 B Đặng Hải Phong 2024-03-10 7:01:58
#119264 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 766 ms 16124 K C++ 17 / 578 B Tiêu Dao 2023-12-22 11:59:56
#26779 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 767 ms 364 K C++ 17 / 285 B Phạm Minh Hoàng 2021-01-28 9:21:04
#41924 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 771 ms 352 K C++ / 339 B letran3 2021-07-09 14:18:08
#26800 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 773 ms 484 K C++ 17 / 434 B Bùi Hải Đăng 2021-01-28 9:28:00
#26650 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 780 ms 508 K C++ 17 / 428 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-28 6:20:44
#26766 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 782 ms 376 K C++ 17 / 390 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-28 9:17:56
#26728 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 782 ms 368 K C++ / 325 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-28 9:13:04
#26706 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 784 ms 464 K C++ / 387 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-01-28 9:04:41


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: