Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#71757 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 72 ms 1152 K Pascal / 930 B Thành Hiếu 2022-02-10 5:17:32
#73663 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 71 ms 1152 K Pascal / 431 B Tran Anh Quan 2022-02-16 2:12:48
#76907 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 81 ms 1236 K C++ / 438 B Tuan Anh 2022-03-09 4:18:00
#151520 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 71 ms 1248 K C++ 17 (Clang) / 456 B trí 2024-05-21 3:25:57
#78190 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 70 ms 1256 K C++ / 481 B Truong Xuan Dao 2022-03-20 12:49:42
#129598 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 55 ms 1256 K Pascal / 549 B Lê Ngọc Trung 2024-01-31 7:54:23
#129728 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 73 ms 1256 K Pascal / 496 B Nguyễn Đình Chiến 2024-01-31 11:39:11
#29246 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 75 ms 1272 K C++ 11 / 703 B Student 2021-03-02 7:04:56
#60047 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 72 ms 1276 K C++ / 522 B Vũ Giang 2021-11-29 12:09:34
#79537 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 165 ms 1276 K C++ / 525 B Lê Tùng Lâm 2022-03-29 13:38:24
#64152 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 74 ms 1276 K C++ 11 / 903 B Trương Tuấn Tú 2021-12-17 0:54:23
#76058 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 100 ms 1276 K C++ 17 / 605 B Taso 2022-03-01 5:53:18
#110833 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 70 ms 1276 K C++ 17 / 362 B Đặng Huyền Trân 2022-12-15 7:56:51
#119030 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 65 ms 1276 K C++ 17 / 431 B Phan Quốc Triệu 2023-12-22 4:12:53
#119047 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 70 ms 1276 K C++ / 543 B Nguyễn Hoàng Dương 2023-12-22 4:38:14
#153289 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 63 ms 1276 K C++ 14 / 628 B Vũ Hoài Băng 2024-06-05 4:16:33
#50491 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 126 ms 1280 K C++ / 359 B Onii Chan 2021-10-09 0:35:33
#27332 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 59 ms 1284 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2021-02-04 5:06:41
#29504 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 77 ms 1284 K C++ 17 / 458 B Đoàn Thanh Phát 2021-03-06 0:44:08
#111193 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 75 ms 1300 K C++ 14 / 404 B Lường Ngọc An 2022-12-16 9:53:23
#27751 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 792 ms 1320 K C++ / 350 B hoctin2020 2021-02-17 13:35:32
#130848 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 103 ms 1320 K C++ 17 / 477 B Đặng Hải Long 2024-02-06 8:57:06
#67939 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 93 ms 1336 K C++ 17 / 501 B Nguễn Minh Nhật 2022-01-05 1:26:27
#73643 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 205 ms 1336 K C++ 17 / 1004 B tranminhprvt01 2022-02-16 1:53:29
#91362 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 163 ms 1340 K C++ 17 / 863 B Nguyễn Khắc Trung 2022-09-08 13:35:04
#47261 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 165 ms 1344 K C++ 17 / 736 B Nguyễn Tiến Bách 2021-09-10 12:31:26
#87360 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 155 ms 1344 K C++ 11 / 550 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-12 14:26:32
#119054 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 67 ms 1344 K C++ 14 / 598 B Trần Bình An 2023-12-22 5:21:35
#73718 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 118 ms 1348 K C++ / 825 B lamphong 2022-02-16 7:38:01
#110819 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 102 ms 1348 K C++ 17 / 468 B Ninh Anh Vũ 2022-12-15 7:43:26
#67313 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 106 ms 1352 K C++ 11 (Clang) / 509 B Persia 2022-01-01 2:14:08
#143290 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 76 ms 1352 K C++ 17 / 635 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-28 15:17:45
#40136 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 141 ms 1356 K C++ 17 / 499 B Phạm Đức Anh 2021-06-28 9:02:47
#61882 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 328 ms 1356 K C++ / 706 B Mayami 2021-12-09 14:23:39
#127005 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 144 ms 1364 K C++ 17 / 547 B yofwyst 2024-01-23 11:52:49
#110834 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 103 ms 1368 K C++ 17 / 488 B Phạm Thanh Lam 2022-12-15 7:57:18
#110860 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 73 ms 1376 K C++ 17 / 499 B Nguyễn Duy Anh 2022-12-15 8:23:56
#110857 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 120 ms 1376 K C++ 17 / 393 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-15 8:22:15
#91920 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 100 ms 1380 K C++ 17 / 537 B Nguyễn Thanh Tùng 2022-09-16 13:34:17
#51584 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 124 ms 1396 K C++ 17 / 447 B bigbiii 2021-10-16 14:35:38
#52615 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 180 ms 1404 K C++ / 441 B Xuân 2021-10-22 7:44:42
#83880 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 134 ms 1404 K C++ 11 / 526 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-14 10:50:19
#143968 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 100 ms 1404 K C++ 11 / 523 B Nguyễn Việt Hùng 2024-04-02 12:12:27
#86082 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 123 ms 2496 K C++ / 806 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-20 7:06:58
#84440 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 87 ms 4088 K C++ (NOI) / 514 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-22 12:36:42
#138732 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 76 ms 4216 K C++ / 331 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-03-06 12:46:42
#33211 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 109 ms 4224 K C++ 11 / 427 B HoangVu 2021-03-30 20:11:29
#82576 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 120 ms 4224 K C++ / 522 B Đỗ Việt Cường 2022-04-27 8:07:10
#153411 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 97 ms 4224 K C++ / 374 B Huy dz 2024-06-05 15:22:12
#34997 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 88 ms 4228 K C++ 14 / 637 B Con Vịt Kutee 2021-04-16 14:57:59


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: