Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#67355 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 23 ms 1268 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-01-01 6:56:55
#85883 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 53 ms 1100 K C++ 11 / 1 K medtik 2022-06-17 4:16:59
#67001 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 60 ms 1024 K Pascal / 556 B Super Idol yêu em 105 °C 2021-12-30 7:28:12
#4224 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 61 ms 864 K C++ / 626 B Phạm Thế Phong 2020-02-25 13:24:00
#67075 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 61 ms 980 K Pascal / 557 B alooooooo 2021-12-30 14:27:43
#33718 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 62 ms 640 K C++ / 495 B batman 2021-04-04 8:17:32
#8988 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 63 ms 1120 K Pascal / 657 B mr_coder 2020-10-02 3:41:29
#21029 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 63 ms 636 K Pascal / 624 B Hoàng Văn Diệu 2020-12-11 13:54:28
#26330 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 64 ms 1244 K C++ 17 / 684 B Trùm CUỐI 2021-01-22 4:27:35
#26428 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 64 ms 1304 K C++ / 571 B Phạm Minh Hoàng 2021-01-23 2:36:54
#26372 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 65 ms 1236 K C++ 17 / 591 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-22 13:15:20
#26427 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 65 ms 1252 K C++ 17 / 633 B Nguyễn Hữu Hải 2021-01-23 2:36:34
#26334 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 65 ms 1236 K C++ / 534 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-22 5:55:40
#65252 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 65 ms 764 K C++ 14 / 467 B hihihi1 2021-12-18 13:09:12
#80409 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 65 ms 1916 K Pascal / 981 B Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2022-04-04 4:53:38
#26446 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 66 ms 1260 K C++ 17 / 659 B Nguyễn Bình An 2021-01-23 2:51:11
#26593 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 66 ms 1232 K C++ / 585 B Bùi Tâm Đan 2021-01-24 5:28:21
#26429 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 66 ms 2048 K C++ / 611 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-01-23 2:37:05
#26984 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 66 ms 1224 K C++ 17 / 643 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-30 6:45:18
#74618 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 66 ms 1364 K C++ / 470 B Phạm Vũ 2022-02-19 12:59:29
#26447 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 67 ms 2048 K C++ 17 / 609 B Trần Quang Huy 2021-01-23 2:51:22
#26481 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 67 ms 2016 K C++ 17 / 609 B Nguyễn Huy Hùng 2021-01-23 3:03:25
#26387 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 67 ms 1280 K C++ 17 / 688 B Tạ Thu Hà 2021-01-22 16:19:35
#26421 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 67 ms 1240 K C++ / 575 B Đoàn Công Chiến 2021-01-23 2:33:33
#4301 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 70 ms 956 K C++ / 941 B Takce 2020-02-26 9:47:59
#26374 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 71 ms 1280 K C++ 17 / 662 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-22 13:37:41
#26432 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 72 ms 1280 K C++ 17 / 575 B Chu Minh Quân 2021-01-23 2:40:51
#26422 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 72 ms 1340 K C++ / 644 B Trần Trung Đức 2021-01-23 2:33:43
#26336 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 73 ms 2016 K C++ 17 / 627 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-22 6:33:52
#26426 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 73 ms 1280 K C++ 17 / 629 B Trần Khánh Linh 2021-01-23 2:36:18
#27210 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 73 ms 840 K C++ 17 / 434 B iwannabetheguy 2021-02-03 13:36:34
#116273 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 73 ms 860 K C++ / 654 B meow 2023-01-22 11:24:06
#6102 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 77 ms 1024 K C++ 11 (NOI) / 541 B Trần Hương Trang 2020-04-23 2:37:10
#78303 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 77 ms 1396 K C++ 17 / 686 B Đỗ Bình Minh 2022-03-21 13:40:25
#54686 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 78 ms 1952 K C++ / 638 B soul 2021-11-02 8:44:59
#26377 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 79 ms 1240 K C++ 17 / 633 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-22 13:41:38
#28473 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 81 ms 864 K C++ 17 / 373 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-24 3:06:03
#6090 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 82 ms 1152 K C++ 14 / 539 B Nguyễn Hoàng Minh 2020-04-23 1:18:04
#27558 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 82 ms 664 K C++ 11 / 655 B Trần Thái Toàn 2021-02-09 3:44:46
#105621 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 82 ms 1152 K C++ 17 / 962 B Ta Minh Kien 2022-11-27 16:47:12
#115664 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 82 ms 1248 K C++ 14 / 669 B Vũ Minh Huyền 2023-01-13 2:05:55
#115678 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 82 ms 1204 K C++ 17 / 669 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2023-01-13 2:07:08
#115662 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 82 ms 1236 K C++ 14 / 637 B Đinh Trần Anh Đức 2023-01-13 2:05:41
#115673 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 82 ms 1248 K C++ / 637 B TN 2023-01-13 2:06:35
#106574 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 83 ms 1996 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-30 9:23:24
#54489 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 83 ms 1616 K C++ / 647 B Trần Khắc Triều 2021-11-02 3:03:46
#115597 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 83 ms 1220 K C++ 17 / 540 B Phạm Thanh Lam 2023-01-13 1:44:30
#115635 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 83 ms 1152 K C++ 17 / 599 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2023-01-13 1:57:54
#115666 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 83 ms 1264 K C++ / 635 B Phan Kim Chi 2023-01-13 2:06:01
#115621 #407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 Accepted 100 83 ms 1152 K C++ 17 / 551 B Ninh Anh Vũ 2023-01-13 1:51:18


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: