Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 59 98 60.20%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 31 102 30.39%
662 BIGMOD 20 61 32.79%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 40 68 58.82%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 247 36.44%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 74 455 16.26%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 118 270 43.70%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 149 430 34.65%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
1246 BONUS - Phần thưởng 76 316 24.05%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 66 240 27.50%
253 BRIDGE - Qua cầu 15 76 19.74%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 375 692 54.19%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 236 671 35.17%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 202 519 38.92%
396 BTCANDY - Chia kẹo 144 291 49.48%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 65 202 32.18%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 70 136 51.47%
648 BTOWER 8 32 25.00%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
604 C3 48 160 30.00%