Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#20871 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 352 K C++ 17 / 349 B Bùi Hải Đăng 2020-12-11 8:24:15
#20379 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 352 K C++ 17 / 415 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-10 14:24:07
#20576 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 352 K C++ 17 / 323 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-11 6:17:51
#20648 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 328 K C++ 17 / 447 B Trần Khánh Linh 2020-12-11 7:32:19
#20325 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 348 K C++ 14 / 400 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-10 12:47:26
#68642 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-01-10 4:53:25
#118836 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 372 K C++ / 450 B Nguyen ha an 2023-12-21 16:09:10
#51870 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 204 K C / 485 B Lewjxz 2021-10-18 17:58:03
#111959 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 324 K C++ 17 / 629 B Mr Shun Shun 2022-12-20 15:28:19
#124718 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 316 K C++ 17 / 293 B Tiêu Dao 2024-01-16 7:35:46
#124721 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 340 K C++ 17 / 900 B Cơm Sườn Quận 7 2024-01-16 7:41:03
#131249 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 256 K Pascal / 359 B HL 2024-02-08 16:23:51
#20286 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 348 K C++ 17 / 359 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-10 10:08:52
#21121 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 328 K C++ / 416 B Phạm Minh Hoàng 2020-12-12 2:43:04
#20990 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ 17 / 336 B Trần Quang Huy 2020-12-11 12:00:30
#20749 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 276 K C++ 17 / 356 B Chu Minh Quân 2020-12-11 7:58:50
#20398 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 344 K C++ 17 / 410 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-10 14:48:07
#20577 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 280 K C++ 17 / 326 B Nguyễn Hữu Hải 2020-12-11 6:22:27
#20752 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 372 K C++ 11 / 413 B Trần Trung Đức 2020-12-11 8:00:00
#20754 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ 17 / 400 B Tạ Thu Hà 2020-12-11 8:00:33
#30100 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 444 K C++ / 400 B Bùi Thị Huyền Trang 2021-03-10 5:57:34
#35920 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 192 K Pascal / 287 B Ngô Đức Minh Khoa 2021-04-27 3:59:58
#42721 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ / 450 B hihihi1 2021-07-20 12:27:38
#53957 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 292 K C++ / 456 B Nguyễn Trung Lâm 2021-10-30 6:56:30
#54601 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 256 K C++ / 476 B Nam Tử Thiên 2021-11-02 5:15:50
#70038 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ 17 / 318 B NMD 2022-01-20 18:12:44
#74935 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 348 K C++ 17 / 15 K ngheo 2022-02-22 2:58:01
#61781 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 384 K C++ 11 / 775 B Trương Tuấn Tú 2021-12-09 9:50:02
#85419 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 328 K C++ / 360 B Banh:) 2022-06-10 15:33:34
#123986 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 256 K C++ 17 / 395 B Đặng Hải Phong 2024-01-11 14:13:25
#137734 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 376 K C++ 17 / 299 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-28 11:08:49
#142270 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 340 K C++ / 276 B Huy dz 2024-03-20 15:51:37
#20795 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 340 K C++ 17 / 306 B Nguyễn Bình An 2020-12-11 8:09:56
#20845 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 276 K C++ / 336 B Bùi Tâm Đan 2020-12-11 8:19:24
#20999 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 359 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-11 12:29:06
#20753 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 356 B Đoàn Công Chiến 2020-12-11 8:00:26
#20646 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 308 K C++ 17 / 392 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-11 7:31:42
#21555 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 348 K C++ 11 / 1 K Khas Hay 2020-12-13 16:50:09
#29972 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 356 B Nguyễn Tùng Bách 2021-03-09 14:19:22
#40428 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 456 K C++ 17 / 679 B Tô Tiến Đạt 2021-06-30 6:20:39
#41022 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 411 B Lợi giấu tên :)) 2021-07-02 15:45:26
#46591 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 272 K C++ / 489 B Không Tên Không Tuổi 2021-09-05 14:56:21
#50354 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 244 K C++ / 291 B SunflowerNguyen 2021-10-08 0:28:38
#52052 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 336 K C++ 17 / 388 B Tô Thanh Long 2021-10-19 10:07:31
#58800 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 340 K C++ / 1 K Nguyen Phuc Tho 2021-11-22 6:22:17
#56018 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 376 K C++ / 406 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-08 7:12:15
#56611 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 276 K C++ 17 (Clang) / 302 B ThMinh 2021-11-10 15:35:09
#64846 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 444 K C++ / 1 K XuanThu 2021-12-18 4:24:14
#92995 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 320 K C++ 11 / 368 B khổng quảng 2022-10-03 9:45:12
#131173 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 372 K C++ 17 / 512 B binh 2024-02-08 9:59:12


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: