Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#120370 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 364 K C++ 17 (Clang) / 795 B Bùi Quốc Huy 2023-12-26 3:16:25
#120346 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 356 K C++ 17 / 522 B Phan Minh Hùng 2023-12-26 2:49:48
#120344 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 352 K C++ 17 / 770 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-12-26 2:49:27
#120363 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 348 K C++ 17 / 797 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2023-12-26 3:11:32
#120364 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 372 K C++ 17 / 795 B BenTreK97 tin 2023-12-26 3:14:09
#123169 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 14 / 587 B Nguyễn Thanh Thuyên 2024-01-09 11:17:37
#122026 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 716 K C++ 17 / 984 B Vo Hong Phat 2024-01-04 11:51:30
#122147 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 400 K C++ 17 / 619 B duytran 2024-01-05 8:45:18
#122303 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 764 K C++ 17 / 910 B Huỳnh Lưu Nguyên 2024-01-06 10:52:25
#79348 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 36 ms 2640 K C++ 11 (NOI) / 1 K nguyen khac thu 2022-03-29 8:07:50
#75358 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 36 ms 472 K C++ / 696 B Trần Trọng Hòa 2022-02-24 9:00:08
#92523 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 36 ms 384 K C++ / 841 B Mai Mai 2022-09-25 7:37:44
#91862 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 36 ms 832 K C++ / 492 B 3 2022-09-15 13:10:40
#120350 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 36 ms 344 K C++ 17 (Clang) / 692 B Trần Minh Quân 2023-12-26 2:53:06
#76267 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 37 ms 384 K C++ 11 / 2 K truongjr 2022-03-03 7:21:53
#61643 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 37 ms 1536 K C++ 14 / 832 B minh nguyen le 2021-12-08 16:33:37
#120361 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 37 ms 516 K C++ 17 / 646 B Vũ Đức Anh 2023-12-26 3:02:29
#120351 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 37 ms 356 K C++ 14 / 644 B Đinh Trần Anh Đức 2023-12-26 2:54:43
#56526 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 38 ms 480 K C++ 17 / 621 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-10 9:22:11
#75300 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 38 ms 740 K C++ 11 / 610 B trần nguyễn lâm huy 2022-02-24 8:31:14
#120334 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 38 ms 368 K C++ 17 (Clang) / 638 B Đặng Đình Minh 2023-12-26 2:46:05
#122395 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 38 ms 384 K C++ / 667 B Trần Đăng Tiến 2024-01-07 3:43:11
#36006 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 352 K C++ 14 / 507 B An Khánh Nguyễn 2021-04-27 13:49:03
#66233 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 448 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-24 7:08:30
#75314 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 512 K C++ 11 / 651 B Đỗ Hoàn Gia Trí 2022-02-24 8:36:11
#122304 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 1656 K C++ 17 / 596 B a_n_e 2024-01-06 10:52:46
#122018 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 696 K C++ 17 / 2 K Lê Phước Duy Đức 2024-01-04 11:09:06
#121879 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 384 K C++ 17 / 846 B DANV 2024-01-04 2:02:43
#37236 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 516 K C++ / 470 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-05-21 4:27:52
#51425 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 380 K C++ / 936 B Xuân 2021-10-15 8:48:22
#102409 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 1648 K C++ 17 / 785 B rpkrpkrpk 2022-11-16 15:52:49
#75298 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 484 K C++ 14 / 710 B Lê Đức Lưu 2022-02-24 8:30:32
#75301 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 732 K C++ 14 / 593 B Lê Thảo Nguyên 2022-02-24 8:32:19
#81247 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 348 K C++ / 648 B Đỗ Việt Cường 2022-04-11 12:55:50
#122329 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 632 K C++ 17 / 538 B chu tâm 2024-01-06 11:07:37
#122137 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 384 K C++ 17 / 835 B Nongg 2024-01-05 6:54:47
#122309 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 1628 K C++ / 594 B nguyenthanhdanh 2024-01-06 10:54:45
#32256 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 480 K C++ / 671 B always tle 2021-03-24 3:57:09
#76624 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 368 K C++ 14 / 672 B noze 2022-03-05 13:23:00
#76640 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 396 K C++ 17 (Clang) / 862 B Không có tên 2022-03-06 2:11:22
#75281 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 764 K C++ 17 / 713 B Trần Phương Thảo 2022-02-24 8:21:49
#75306 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 704 K C++ 11 / 484 B trantuanquynh 2022-02-24 8:34:11
#80398 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 480 K C++ 14 / 632 B Đỗ Bình Minh 2022-04-03 17:04:55
#120366 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 352 K C++ 17 / 644 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2023-12-26 3:14:39
#71032 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 42 ms 1532 K C++ / 469 B sg 2022-02-05 8:23:24
#120379 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 42 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 625 B Đặng Huyền Trân 2023-12-26 3:34:49
#90941 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 43 ms 356 K C++ / 827 B Nguyễn Gia Bảo 2022-09-02 12:43:34
#46689 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 380 K C++ 11 / 602 B Trần Mỹ Linh 2021-09-06 10:19:33
#46757 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 352 K C++ / 771 B Nguyễn Minh Ngọc 2021-09-07 5:12:21
#87857 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 1532 K C++ 17 / 530 B Nguễn Minh Nhật 2022-07-18 13:49:19


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: