Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
426 DPLATGACH – Lát gạch 105 208 50.48%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 56 208 26.92%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 207 7.73%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 54 204 26.47%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 80 204 39.22%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 65 202 32.18%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 31 201 15.42%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 68 200 34.00%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 75 197 38.07%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 95 193 49.22%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 96 191 50.26%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 89 188 47.34%
428 DPDIVI – Chia nhóm 53 185 28.65%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 73 182 40.11%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 58 180 32.22%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 62 180 34.44%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 86 179 48.04%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 44 178 24.72%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 64 178 35.96%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 74 170 43.53%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 98 169 57.99%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 69 168 41.07%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 63 162 38.89%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 88 160 55.00%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 49 158 31.01%