Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
428 DPDIVI – Chia nhóm 53 185 28.65%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 35 83 42.17%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 78 33.33%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 40 64 62.50%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 68 200 34.00%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 71 125 56.80%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 49 136 36.03%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 56 136 41.18%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 64 122 52.46%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 124 346 35.84%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 63 162 38.89%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 98 169 57.99%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 102 303 33.66%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 58 180 32.22%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 60 145 41.38%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 109 298 36.58%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 70 284 24.65%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 27 109 24.77%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 40 148 27.03%
447 DPCABLE – Nối cáp 38 105 36.19%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 16 68 23.53%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 10 34 29.41%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 50 68.00%
451 DPPAINT – Sơn nhà 68 126 53.97%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 23 78 29.49%