Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
428 DPDIVI – Chia nhóm 51 181 28.18%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 32 72 44.44%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 11 42 26.19%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 15 20 75.00%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 36 118 30.51%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 42 79 53.16%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 16 45 35.56%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 20 51 39.22%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 44 96 45.83%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 36 151 23.84%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 31 62 50.00%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 65 120 54.17%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 88 271 32.47%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 26 119 21.85%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 45 113 39.82%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 89 245 36.33%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 57 211 27.01%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 21 76 27.63%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 30 107 28.04%
447 DPCABLE – Nối cáp 34 87 39.08%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 6 39 15.38%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 7 19 36.84%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 6 6 100.00%
451 DPPAINT – Sơn nhà 52 90 57.78%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 10 22 45.45%