Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 40 64 62.50%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 66 194 34.02%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 71 125 56.80%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 48 134 35.82%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 55 134 41.04%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 61 119 51.26%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 122 344 35.47%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 63 162 38.89%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 97 168 57.74%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 102 303 33.66%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 58 180 32.22%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 60 145 41.38%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 106 294 36.05%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 69 283 24.38%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 26 106 24.53%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 40 148 27.03%
447 DPCABLE – Nối cáp 38 105 36.19%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 16 68 23.53%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 10 34 29.41%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 50 68.00%
451 DPPAINT – Sơn nhà 65 123 52.85%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 23 78 29.49%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 94 363 25.90%
454 DEMSO - Đếm số 60 135 44.44%
455 FANUMBER - Số độc thân 122 433 28.18%