Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 62 106 58.49%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 20 54 37.04%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 23 54 42.59%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 57 115 49.57%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 69 223 30.94%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 33 66 50.00%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 124 218 56.88%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 102 344 29.65%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 47 160 29.38%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 74 163 45.40%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 121 286 42.31%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 103 357 28.85%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 32 98 32.65%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 56 180 31.11%
447 DPCABLE – Nối cáp 78 164 47.56%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 22 73 30.14%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 20 37 54.05%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 8 8 100.00%
451 DPPAINT – Sơn nhà 60 101 59.41%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 12 24 50.00%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 93 352 26.42%
454 DEMSO - Đếm số 60 127 47.24%
455 FANUMBER - Số độc thân 141 542 26.01%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 105 221 47.51%
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 48 100 48.00%