Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 26 163 15.95%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 108 160 67.50%
253 BRIDGE - Qua cầu 53 160 33.13%
1344 DMAZE 15 158 9.49%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 110 158 69.62%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 45 156 28.85%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 37 156 23.72%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 52 156 33.33%
204 MAXTRI - Số lớn nhất tạo thành 97 156 62.18%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 56 156 35.90%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 64 155 41.29%
617 SUB 39 153 25.49%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 69 153 45.10%
1480 DANCE - Lớp học nhảy 5 152 3.29%
217 NUMBERS - Số may mắn 76 152 50.00%
1048 PRODUCT - Tích lớn nhất 27 151 17.88%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 49 151 32.45%
199 BOOK - Đọc sách 82 151 54.30%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 44 150 29.33%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 36 150 24.00%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 150 12.00%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 15 148 10.14%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 51 147 34.69%
1460 FILL 48 147 32.65%
201 CATS - Mèo đuổi chuột 90 147 61.22%