Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5077 CHINHHOPLAP - Liệt kê các chỉnh hợp lặp 25 34 73.53%
1545 CHOCO – Sô cô la 21 96 21.88%
1171 CHOCOLATE - CHOCO JERRY 0 8 0.00%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 45 201 22.39%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 16 29 55.17%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 10 34 29.41%
2235 CHUBACSI 0 5 0.00%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 192 631 30.43%
1128 CIRCLE - Dây chuyền thông báo 4 10 40.00%
5110 CIRCLE - Vòng tròn số 7 45 15.56%
2282 CIRCLES 3 14 21.43%
2060 CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN 3 6 50.00%
876 CIRCUIT - Tụ điện 0 4 0.00%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 20 34 58.82%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 33 70 47.14%
1462 CITIES 16 74 21.62%
2326 CITY 6 17 35.29%
2106 CLIS 0 3 0.00%
656 CLKANGLE 7 8 87.50%
1547 CLOUD - Điện toán đám mây 13 63 20.63%
1125 CLRTAB - Bảng màu 2 34 5.88%
1186 CNET - Nối mạng 2 18 11.11%
1047 CNET - Truyền tin trên mạng 3 74 4.05%
2320 CNTFRI 0 20 0.00%
1254 CNTRECT - Đếm hình chữ nhật 1 25 4.00%