Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1545 CHOCO – Sô cô la 21 93 22.58%
1171 CHOCOLATE - CHOCO JERRY 0 6 0.00%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 45 210 21.43%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 15 28 53.57%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 9 33 27.27%
2235 CHUBACSI 0 1 0.00%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 219 735 29.80%
1128 CIRCLE - Dây chuyền thông báo 4 13 30.77%
2282 CIRCLES 3 13 23.08%
2060 CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN 2 5 40.00%
876 CIRCUIT - Tụ điện 0 1 0.00%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 48 115 41.74%
1462 CITIES 11 40 27.50%
2326 CITY 4 15 26.67%
2106 CLIS 0 0 -
656 CLKANGLE 10 19 52.63%
1547 CLOUD - Điện toán đám mây 16 73 21.92%
1125 CLRTAB - Bảng màu 9 52 17.31%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
1047 CNET - Truyền tin trên mạng 1 9 11.11%
2320 CNTFRI 0 0 -
1254 CNTRECT - Đếm hình chữ nhật 0 9 0.00%
1253 CNTSEQ - Số lượng dãy con 32 259 12.36%
1395 CNTTREE - Đếm cây 9 24 37.50%