Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 138 379 36.41%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 23 304 7.57%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 111 246 45.12%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 211 409 51.59%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 221 515 42.91%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 136 260 52.31%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 275 662 41.54%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 105 374 28.07%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 172 917 18.76%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 167 526 31.75%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 193 506 38.14%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 255 751 33.95%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 160 394 40.61%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 73 164 44.51%
381 PASSENCR - Mã hóa mật khẩu 45 77 58.44%
380 CALFTEST - Thi Nghé 169 350 48.29%
379 NUMTRANS - Ghép số 222 372 59.68%
378 ROBOCHAR - Robot nhặt chữ 148 273 54.21%
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 11 26 42.31%
376 DISTICH - Câu đối Tết 60 97 61.86%
375 CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng 24 42 57.14%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 151 394 38.32%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 209 556 37.59%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 252 907 27.78%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 131 524 25.00%