Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5087 CANDIA - Cân đĩa 15 27 55.56%
5088 ZERO - Số 0 tận cùng 23 32 71.88%
5089 ANTICOVID - Tiêm phòng COVID 11 16 68.75%
5090 VACCINE - Vắc-xin phòng COVID 2 16 12.50%
5091 KYHOI - Pháo hoa chào xuân KỶ HỢI 5 13 38.46%
5092 PHAOHOA - Xem bắn pháo hoa 1 17 5.88%
5093 SONLADEP - Thành phố Sơn La đẹp 1 6 16.67%
5094 CDIV - Chia hết 14 30 46.67%
5095 ROUNDPRI - Số nguyên tố vòng 8 21 38.10%
5096 AREA - Diện tích 8 8 100.00%
5097 STRING - Xâu ký tự 8 10 80.00%
5098 DELSTR - Xóa xâu ký tự 8 9 88.89%
5099 BONUS - Tặng quà 16 36 44.44%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 44 204 21.57%
10018 SPIDERCANDY 5 18 27.78%
10028 DDD - Đếm đường đi 9 21 42.86%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 2 4 50.00%
10031 HACKERCF - Một bài CTF vui :D 6 10 60.00%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 3 9 33.33%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 10 36 27.78%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 7 93 7.53%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 3 9 33.33%
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 6 14 42.86%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 12 38 31.58%