# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
51 ThMinh 116 1492
52 Nguyễn Khắc Trung 114 1500
53 Nguyễn Mạnh Dũng 111 1644
54 Nguyễn Hải Phong 109 1500
55 Lường Ngọc An 108 1285
56 Nguyễn Tiến Bách 108 1500
57 Nguyễn Ngọc Thủy 108 1500
58 Trần Quang Huy 106 1500
59 Huy dz 105 1500
60 Nguyễn Tuấn Anh 103 1497
61 Nguyễn Gia Bảo 102 1500
62 Nguyễn Thu Hà 102 1500
63 Trần Long 101 1500
64 Lewjxz 101 1500
65 vuvanhung 101 1500
66 Vũ Đức Huy 99 1500
67 npl 98 1500
68 Nguyễn Trọng Hiếu 98 1500
69 Đinh Trần Anh Đức 97 1514
70 Phạm Đức Thiện 96 1500
71 Không Tên Không Tuổi 95 1500
72 accvip 94 1500
73 Lê Nguyễn Hiếu An 90 1500
74 Nguyễn Hữu Hải 90 1500
75 Đồng Thị Phương Thảo 89 1147
76 Kripperz 88 1500
77 Nguyễn Ngọc Minh Phương 87 1500
78 DEATH 86 1500
79 shabipilamew 86 1500
80 Đủ 86 1500
81 Đặng Tiến Dũng 86 1500
82 Trần Bình An 84 1500
83 Lemon Garden 82 1500
84 Bùi Hải Đăng 81 1500
85 Phạm Minh Hoàng 80 1500
86 ⚔️(ó﹏ò。)🏆 79 1500
87 TH? 79 1500
88 Persia 79 1502
89 Đặng Châu Anh 77 1506
90 Nguyễn Huyền Trang 77 1813
91 yofwyst 76 1500
92 Duong Thao 76 1500
93 re_fi 75 1500
94 lê thành đạt 75 1500
95 LAM DEP TRAI 75 1506
96 trần minh hoàng 75 1416
97 HL 74 1500
98 Nguyễn Duy Anh 73 1537
99 NMD 73 1500
100 Nguyễn Huy Hùng 72 1500