Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
386 BFACTOR - Tính giai thừa 167 525 31.81%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 165 348 47.41%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 160 294 54.42%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 158 389 40.62%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 152 568 26.76%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 149 343 43.44%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 147 386 38.08%
396 BTCANDY - Chia kẹo 133 287 46.34%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 133 291 45.70%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 133 265 50.19%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 133 290 45.86%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 131 356 36.80%
426 DPLATGACH – Lát gạch 130 246 52.85%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 128 247 51.82%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 127 222 57.21%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 126 300 42.00%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 126 221 57.01%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 120 283 42.40%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 120 266 45.11%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 115 414 27.78%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 114 413 27.60%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 114 201 56.72%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 111 246 45.12%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 110 378 29.10%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 110 521 21.11%