Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 136 500 27.20%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 132 633 20.85%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 132 315 41.90%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 131 286 45.80%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 131 302 43.38%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 131 289 45.33%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 128 277 46.21%
396 BTCANDY - Chia kẹo 128 233 54.94%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 123 297 41.41%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 122 216 56.48%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 119 280 42.50%
426 DPLATGACH – Lát gạch 118 225 52.44%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 118 313 37.70%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 114 253 45.06%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 111 197 56.35%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 109 192 56.77%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 108 176 61.36%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 107 214 50.00%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 106 246 43.09%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 102 230 44.35%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 100 310 32.26%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 96 324 29.63%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 95 298 31.88%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 94 205 45.85%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 93 305 30.49%