Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 214 398 53.77%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 207 373 55.50%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 292 559 52.24%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 63 160 39.38%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 167 493 33.87%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 112 189 59.26%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 172 450 38.22%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 172 618 27.83%
426 DPLATGACH – Lát gạch 97 193 50.26%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 89 174 51.15%
428 DPDIVI – Chia nhóm 52 182 28.57%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 35 83 42.17%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 23 63 36.51%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 36 52 69.23%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 66 191 34.55%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 66 118 55.93%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 47 129 36.43%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 49 109 44.95%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 57 113 50.44%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 112 329 34.04%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 57 150 38.00%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 93 163 57.06%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 98 294 33.33%