Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 49 18.37%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 232 424 54.72%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 230 405 56.79%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 325 627 51.83%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 77 206 37.38%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 181 510 35.49%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 136 231 58.87%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 197 487 40.45%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 185 655 28.24%
426 DPLATGACH – Lát gạch 109 215 50.70%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 98 193 50.78%
428 DPDIVI – Chia nhóm 55 189 29.10%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 36 85 42.35%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 82 31.71%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 41 65 63.08%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 70 203 34.48%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 76 136 55.88%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 52 139 37.41%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 57 141 40.43%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 68 126 53.97%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 132 356 37.08%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 63 162 38.89%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 103 174 59.20%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 106 307 34.53%