Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 62 230 26.96%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 32 121 26.45%
818 PEARL - Pha lê 29 140 20.71%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 41 111 36.94%
820 JUMP - Nhảy về đích 23 131 17.56%
824 FLIRT - Thả thính 2 7 28.57%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 1 0.00%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0.00%
827 SEQ - Dãy số 39 131 29.77%
828 SEQPART – Chia dãy 20 42 47.62%
829 PAGODA - Famous Pagoda 7 42 16.67%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
831 MINING - Đào vàng 14 71 19.72%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 29 0.00%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 52 79 65.82%
834 VECTOR - Véc tơ 46 81 56.79%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 49 108 45.37%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 53 113 46.90%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 59 146 40.41%
838 MSE07B - Xếp hàng ưu tiên 22 75 29.33%
839 KRYP6 16 49 32.65%
840 ANUMLA - Khôi phục lại mảng 3 9 33.33%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 38 89 42.70%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 37 74 50.00%
843 SEATS - Chỗ ngồi trong nhà hát 8 20 40.00%