Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
565 EVA - Sơ tán 87 152 57.24%
1466 EVENSUB - Even subsequences 33 145 22.76%
665 EVENSUM 20 38 52.63%
5042 EVENT - Sự kiện 38 61 62.30%
2286 EVENUP 2 7 28.57%
2042 EXAM - Làm bài thi 2 19 10.53%
2062 EXERCISE - Làm bài tập 0 0 -
1040 EXIT - Tìm cửa thoát 5 17 29.41%
2022 EXPLORATION 0 0 -
2077 EXPLORE 4 7 57.14%
1358 EXPRESS - Biểu thức 15 25 60.00%
219 EXPRESS - Biểu thức 58 193 30.05%
1139 EXPRESSWAY - Đường cao tốc 22 68 32.35%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 23 114 20.18%
1490 EZGAME - Game nó lại là quá dễ 0 1 0.00%
2033 FACTOR - Phân tích 0 0 -
5008 FACTORIAL - Giai thừa 42 81 51.85%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 18 33 54.55%
803 FAIR - Hội chợ 37 86 43.02%
1474 FAIRGAME 0 10 0.00%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 52 104 50.00%
1159 FANS 3 66 4.55%
455 FANUMBER - Số độc thân 123 458 26.86%
694 FAREWELL - Chia tay 17 25 68.00%
1070 FASTTYPE - Cuộc đua gõ văn bản 8 16 50.00%