Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1448 CANDY - Chia kẹo 23 45 51.11%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 23 125 18.40%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 23 83 27.71%
5069 TONGLE – Tổng lẻ 23 92 25.00%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 23 60 38.33%
1502 PARTY - Tiệc mừng 23 72 31.94%
5087 CANDIA - Cân đĩa 23 54 42.59%
2021 DININGB - Bữa tối 23 38 60.53%
233 VUONHOA - Vườn hoa 23 61 37.70%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 102 21.57%
2063 FIB2 - Xâu FIBONACCI 2 22 79 27.85%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 22 113 19.47%
1080 SPSEQ - Chia dãy 22 43 51.16%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 22 58 37.93%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 22 104 21.15%
1139 EXPRESSWAY - Đường cao tốc 22 68 32.35%
629 SAMEPAIR 22 83 26.51%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
473 DPWATER – Cấp nước 22 41 53.66%
1242 ICBUS - Xe liên tỉnh 22 41 53.66%
5083 MONEY - Tiền mừng tuổi 22 44 50.00%
477 DPKESACH – Giá sách 22 56 39.29%
1251 SEQSTR - Dãy xâu 22 62 35.48%
1252 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 22 77 28.57%
1515 COMSTR - Nén xâu 22 94 23.40%