Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 24 128 18.75%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 127 38.58%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 68 126 53.97%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 68 125 54.40%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 30 122 24.59%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 51 121 42.15%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 64 121 52.89%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 30 117 25.64%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 59 116 50.86%
317 MK12SUM – Đa thức 11 114 9.65%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 22 113 19.47%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 64 112 57.14%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 31 110 28.18%
447 DPCABLE – Nối cáp 40 110 36.36%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%
577 ZAM - Kén chồng 44 109 40.37%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 51 109 46.79%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 63 108 58.33%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 56 107 52.34%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 48 105 45.71%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 29 104 27.88%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 57 103 55.34%