Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10094 MEBATTERY - Lắp Pin 2 7 28.57%
10092 PIPE - Đường ống dẫn nước. 4 12 33.33%
10091 BARRELS - Thử thách của Zeenov 20 83 24.10%
10090 HSOIL - Bác nông dân ZEENOV 21 38 55.26%
10089 Lucian và những con số 15 24 62.50%
10080 LOVELYHUG 3 5 60.00%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 17 54 31.48%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 11 21 52.38%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 5 11 45.45%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 8 112 7.14%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 15 42 35.71%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 5 11 45.45%
10031 HACKERCF - Một bài CTF vui :D 6 10 60.00%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 4 7 57.14%
10028 DDD - Đếm đường đi 11 27 40.74%
10018 SPIDERCANDY 6 19 31.58%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 58 245 23.67%
5135 COVAREA - DIỆN TÍCH PHỦ 0.00%
5134 RESEARCH - DỰ ÁN NGHIÊN CỨU 0.00%
5133 PRESENT - BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY 0 1 0.00%
5132 DANCING - CẶP NHẢY 3 3 100.00%
5131 TEAMS - CHIA NHÓM 0.00%
5130 HACKATHON 2 2 100.00%
5129 GAME - TRÒ CHƠI NHỮNG VIÊN BI 1 5 20.00%
5128 PALIND - SỐ ĐỐI XỨNG 3 3 100.00%