Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 12 38 31.58%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 6 14 42.86%
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 3 9 33.33%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 7 93 7.53%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 10 36 27.78%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 3 9 33.33%
10031 HACKERCF - Một bài CTF vui :D 6 10 60.00%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 2 4 50.00%
10028 DDD - Đếm đường đi 9 21 42.86%
10018 SPIDERCANDY 5 18 27.78%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 44 200 22.00%
5093 SONLADEP - Thành phố Sơn La đẹp 1 5 20.00%
5092 PHAOHOA - Xem bắn pháo hoa 1 17 5.88%
5091 KYHOI - Pháo hoa chào xuân KỶ HỢI 5 13 38.46%
5090 VACCINE - Vắc-xin phòng COVID 1 12 8.33%
5089 ANTICOVID - Tiêm phòng COVID 11 16 68.75%
5088 ZERO - Số 0 tận cùng 21 30 70.00%
5087 CANDIA - Cân đĩa 15 27 55.56%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 17 20 85.00%
5085 SEQ - Dãy số 0 17 0.00%
5084 MAXPALIN - Xâu đối xứng 14 61 22.95%
5083 MONEY - Tiền mừng tuổi 19 29 65.52%
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 11 25 44.00%
5081 CPRIME - Số song nguyên tố 5 11 45.45%