Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1208 PAY - Mua hàng 28 49 57.14%
1419 PEACE - Chó, Mèo và Chuột 7 22 31.82%
818 PEARL - Pha lê 29 140 20.71%
2121 PENGUINS 0 0 -
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 101 248 40.73%
1252 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 21 66 31.82%
2158 PERIMETER 1 13 7.69%
2139 PERIOD 1 6 16.67%
1050 PERIOD - Kiểm tra tin học 5 11 45.45%
1346 PERM 7 41 17.07%
1555 PERMEOW - Trò chơi hoán vị 0.00%
1037 PERMN - Bao nhiêu số 18 46 39.13%
1184 PETROL - Trạm bơm xăng 4 5 80.00%
1348 PETROL - Trạm bơn xăng 10 18 55.56%
2127 PHOTO 0 0 -
2159 PHOTO 1 3 33.33%
2284 PHOTO 2 4 50.00%
889 PHOTO - Bức ảnh đẹp 5 5 100.00%
905 PHOTO - Chụp ảnh 1 1 100.00%
1020 PHOTO - Chụp ảnh 20 40 50.00%
248 PHU - Đoạn phủ 64 140 45.71%
1354 PIANO2 - Đàn PIANO kỳ lạ 8 14 57.14%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%
2183 PIFIVE 0 0 -
1569 PIKACHU - Trò chơi Pikachu 0.00%