Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2002 BABY - JustinBieber 4 5 80.00%
5080 BEAR - Chú gấu to lớn 4 8 50.00%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%
5090 VACCINE - Vắc-xin phòng COVID 4 46 8.70%
1507 QUEUE - Dòng xe vào bến 4 41 9.76%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 8 50.00%
1519 BUS - Đi xe buýt 4 23 17.39%
2034 GCD50 4 19 21.05%
5107 GIFT - Quà 4 5 80.00%
1538 LINEUP 3 7 42.86%
2060 CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN 3 6 50.00%
1039 BPN - Các cặp số đẹp 3 3 100.00%
1044 COMMUTE - Hàm giao hoán 3 4 75.00%
1302 XLINE - Đoạn thẳng không giao 3 12 25.00%
1047 CNET - Truyền tin trên mạng 3 74 4.05%
2328 MULDIGITS 3 9 33.33%
1051 NETWORK - Mạng máy tính 3 10 30.00%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
1316 SSEQSTRS - Chọn tên 3 8 37.50%
2342 SSTRING 3 5 60.00%
1068 GCDLCM - Đếm bao nhiêu cặp 3 4 75.00%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 3 5 60.00%
1326 LIVE - Truyền hình trực tiếp 3 5 60.00%
2101 ODD 3 14 21.43%
1079 MOTION - Chuyển động (Chấm khác) 3 8 37.50%