Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#118953 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 356 K C++ / 405 B Đào Đức Thắng 2023-12-22 3:18:43
#106937 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 352 K C++ / 412 B Bảo Trâm 2022-12-01 9:35:03
#102285 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 388 K C++ / 440 B Viet An 2022-11-16 7:40:18
#102275 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 452 K C++ / 904 B Trần Văn Nguyên 2022-11-16 7:18:07
#95751 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 356 K C++ 11 / 559 B Việt Nhân 2022-10-20 1:22:31
#95749 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 496 K C++ 17 / 595 B Trần Huy Hoàng 2022-10-20 1:22:01
#95719 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 356 K C++ 17 / 328 B Maii 2022-10-20 1:07:38
#73275 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 624 K C++ 14 / 1 K A 2022-02-15 1:25:28
#62902 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 396 K C++ / 756 B nguyen phong hai 2021-12-15 2:38:16
#62279 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 452 K C++ / 582 B bill 2021-12-12 9:11:28
#107889 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 388 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-05 15:13:33
#34858 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 384 K C++ 17 / 543 B Con Vịt Kutee 2021-04-15 15:05:17
#38296 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 344 K C++ 17 / 437 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-06-04 4:35:12
#15644 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 344 K C++ 17 / 273 B Đủ 2020-11-16 8:41:58
#33683 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 420 B Tạ Thu Hà 2021-04-03 14:13:46
#7803 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 384 K C++ 17 / 544 B Hồ Thị Hải Tiến 2020-06-26 1:04:05
#131322 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 280 K Pascal / 535 B HL 2024-02-09 13:12:50
#122908 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 348 K C++ / 564 B Trần Doãn Thắng 2024-01-08 16:45:30
#123181 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-09 11:45:12
#124250 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 14 / 511 B accvip 2024-01-13 11:09:43
#120293 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 364 K C++ 17 / 340 B Tiêu Dao 2023-12-25 14:38:24
#102278 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 396 K C++ 14 / 269 B Nguyễn Khải Hoàn 2022-11-16 7:33:01
#95742 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ / 481 B Trịnh Nguyễn An Huy 2022-10-20 1:16:44
#95752 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ / 435 B Nguyễn Khắc Nhật Hoàng 2022-10-20 1:22:43
#95725 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ 14 / 405 B nguyennhatlam 2022-10-20 1:09:29
#95729 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ 14 / 446 B hoangheovn 2022-10-20 1:09:49
#95713 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ 11 / 563 B Bùi Cường Quốc 2022-10-20 1:05:44
#95744 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ / 546 B Lê Nguyễn Thu Hà 2022-10-20 1:19:26
#95711 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ 17 / 375 B Nguyễn Lê Khánh Nam 2022-10-20 1:05:23
#78495 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 352 K C++ / 353 B Hung Vu 2022-03-23 19:43:17
#78459 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 380 K C++ / 391 B Nguyen Hoang Long 2022-03-23 0:59:15
#73222 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 256 K Pascal / 712 B Nguyễn Ngọc Duy 2022-02-15 0:27:59
#69607 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 380 K C++ / 677 B hekey 2022-01-17 10:28:29
#64111 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 444 K C++ 17 / 430 B Ta Minh Kien 2021-12-16 17:03:20
#57495 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 404 K C++ / 512 B ông em 96 2021-11-15 11:10:45
#49157 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 380 K C++ / 1 K kekekekeke 2021-09-28 1:36:39
#62539 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 368 K C++ 17 / 396 B Trần Phong 2021-12-13 13:26:23
#35844 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 14 / 353 B Duy_e 2021-04-25 5:18:59
#37015 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 17 / 3 K Durex+_+ 2021-05-14 15:58:49
#7716 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 384 K C++ / 544 B Nguyễn Thị Kiều Ngân 2020-06-23 3:40:56
#7708 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 504 K C++ 17 (Clang) / 544 B Trần Hương Trang 2020-06-23 3:33:41
#7726 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 388 K C++ 17 / 542 B Nguyễn Hồng Sơn 2020-06-23 3:48:28
#7695 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 384 K C++ / 552 B Nguyễn Hoàng Minh 2020-06-23 3:20:35
#7722 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 404 K C++ 14 / 540 B Phạm Đình Thông 2020-06-23 3:44:25
#7727 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 594 B Vũ Trọng Phúc 2020-06-23 3:49:13
#127153 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 380 K C++ / 774 B Nghiêm Đình An 2024-01-24 0:25:10
#95766 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 356 K C++ / 538 B Nguyễn Trần Tuấn Anh 2022-10-20 1:36:04
#95761 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 384 K C++ 14 / 495 B Nguyen Tan Tai 2022-10-20 1:30:08
#95740 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 408 K C++ / 590 B Phan Mạnh Hùng 2022-10-20 1:16:28
#7717 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 484 K C++ 17 / 544 B Vũ Thị Mai 2020-06-23 3:42:10


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: