Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#7774 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 544 B Đoàn Thành Lâm 2020-06-26 0:29:23
#142366 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 384 K C++ / 793 B Đoàn Thái Trọng 2024-03-21 7:40:31
#119233 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 380 K C++ / 389 B hbk 2023-12-22 11:02:56
#111197 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 388 K C++ 17 / 1 K Hồ Hữu Tây 2022-12-16 12:24:05
#106557 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 388 K C++ 17 / 676 B Akiet 2022-11-30 8:58:28
#103999 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 384 K C++ 17 / 1 K HTL 2022-11-23 4:33:28
#102284 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 384 K C++ / 633 B Tran Minh Tan 2022-11-16 7:39:44
#96399 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 356 K C++ / 458 B Nguyen Van The Hung 2022-10-22 8:07:16
#95726 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 399 B ntnq 2022-10-20 1:09:35
#110229 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 452 B Nguyen duc anh 2022-12-13 7:23:21
#95721 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 372 K C++ / 654 B Mai Nguyen 2022-10-20 1:07:59
#100748 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 500 K C++ 17 (Clang) / 472 B Thu Tran 2022-11-11 2:36:36
#59989 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 384 K C++ 14 / 677 B Xiceee 2021-11-29 2:59:42
#42472 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 360 K C++ 17 / 741 B Tạ Quang Kiên 2021-07-17 15:56:38
#36388 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 488 K C++ / 335 B Đặng Thái Sơn 2021-05-07 3:32:34
#73225 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 380 K C++ 14 / 718 B minh2409 2022-02-15 0:30:08
#33937 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 484 K C++ 17 / 453 B Hoàng Minh Sơn 2021-04-09 3:57:40
#7689 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 404 K C++ / 544 B Trịnh Hải An 2020-06-23 3:14:58
#7709 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 540 B Vũ Thị Huyền Diệu 2020-06-23 3:33:58
#7731 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 464 K C++ 11 / 544 B Phùng Trường Giang 2020-06-23 3:52:29
#6411 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 492 K C++ 17 / 660 B Phạm Thế Phong 2020-04-28 8:45:09
#143317 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 380 K C++ / 401 B Võ Thương 2024-03-29 9:10:15
#139812 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 504 K C++ 14 / 2 K Jack 2024-03-11 0:49:34
#102286 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 356 K C++ / 344 B Đặng Phước Đức 2022-11-16 7:41:15
#95734 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 356 K C++ / 544 B phúc 2022-10-20 1:14:47
#95714 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 384 K C++ 17 / 426 B tnkhuyen 2022-10-20 1:06:22
#95730 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 356 K C++ 14 / 537 B Nguyen Gia Huy 2022-10-20 1:10:16
#66663 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 380 K C++ / 447 B Quách Gia Bảo 2021-12-28 17:10:26
#37968 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 344 K C++ 17 / 482 B Trần Khánh Linh 2021-05-30 14:30:36
#4137 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 380 K C++ / 418 B Đỗ Lê Quỳnh Mai 2020-02-17 13:16:02
#7697 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 384 K C++ 17 / 544 B Phạm Đức Tú 2020-06-23 3:22:20
#7685 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 488 K C++ 17 (Clang) / 544 B Nguyễn Thành Trung 2020-06-23 3:05:55
#7669 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 388 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-06-19 17:46:31
#138199 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 572 K C++ 17 / 639 B Code Phải Yêu Tôi <3 2024-03-02 5:40:27
#69402 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 380 K C++ 17 / 443 B Gia Hưng 2022-01-15 9:18:26
#41809 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 280 K Pascal / 492 B Nguyen Duc Anh 2021-07-08 10:41:42
#69821 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 380 K C++ 17 / 653 B Lê Văn Trường 2022-01-19 11:51:37
#23988 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 352 K C++ 11 / 485 B truongjr 2020-12-21 17:17:46
#22284 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 356 K C++ / 475 B chú bé đần 2020-12-17 8:01:29
#7615 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 388 K C++ 17 / 544 B Vũ Huy Đức 2020-06-18 2:52:49
#7775 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 504 K C++ 14 / 546 B Lê Quang Trường 2020-06-26 0:30:16
#135151 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 352 K C++ / 389 B Hà Bảo Khang 2024-02-20 12:03:53
#138380 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 384 K C++ 17 / 420 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-03-04 10:39:11
#140234 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 356 K C++ 14 / 429 B Võ Đăng Tuệ 2024-03-11 12:43:20
#85331 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 348 K C++ / 480 B Banh:) 2022-06-09 15:09:40
#73273 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 284 K Pascal / 441 B Tran Anh Quan 2022-02-15 1:23:34
#66040 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 436 K C++ 17 / 793 B Trương Tuấn Tú 2021-12-23 4:54:56
#61060 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 488 K C++ 14 / 460 B DEATH 2021-12-04 13:31:31
#77941 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 420 K C++ 17 / 793 B huỳnh anh tuấn 2022-03-18 16:22:01
#38849 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 368 K C / 398 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-12 11:35:56


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: