Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1157 STRING 0 55 0.00%
1156 CONNECT 12 68 17.65%
1155 BIGBALL 24 64 37.50%
1154 PIPELINE - Ống dẫn dầu 0 2 0.00%
1153 DELCHAR - Xóa ký tự 0 7 0.00%
1152 GIFT - Tặng quà 0 9 0.00%
1151 PATROL2 - Tuần tra 0 5 0.00%
1150 COMMANDO - Phân đội 5 13 38.46%
1149 OAKS - Rừng sồi 9 38 23.68%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 0 0 -
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
1146 PTC - Phần tử chung 13 16 81.25%
1145 DRAGON - Đảo rồng 5 14 35.71%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1143 SEQ2015 16 48 33.33%
1142 SWAP - Đổi chỗ 0 1 0.00%
1141 GIFT - Quà tặng 8 26 30.77%
1140 TRIANGLE - Tam giác vuông 0 0 -
1139 EXPRESSWAY - Đường cao tốc 22 68 32.35%
1137 BTFENCE - Hàng rào lượn sóng 0 0 -
1136 PAINT - Sơn màu nước 6 41 14.63%
1135 APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM 21 38 55.26%
1134 TRIANGLE - Đếm tam giác 0 0 -
1133 CONVEX - Đa giác lồi 1 26 3.85%
1132 LCIS - Dãy con tăng chung dài nhất 13 38 34.21%