Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#115393 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 11 ms 260 K C++ 11 (NOI) / 468 B Durex+_+ 2023-01-12 4:34:25
#105362 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 20 ms 256 K C++ (NOI) / 407 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-11-25 15:05:54
#104377 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 20 ms 372 K C++ / 437 B Phan Kim Chi 2022-11-24 4:26:34
#104445 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 20 ms 356 K C++ / 296 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-24 7:12:19
#121916 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 20 ms 332 K C++ 17 / 521 B Nguyễn Lê Khánh Nam 2023-02-19 2:59:02
#121931 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 20 ms 344 K C++ 17 / 379 B nguyennhatlam 2023-02-19 3:24:18
#122696 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 20 ms 388 K C++ 17 / 494 B Sơn Đẹp Zai Siêu Cấp Vũ Trụ 2023-02-22 1:21:37
#104321 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 356 K C++ 17 / 300 B Đặng Huyền Trân 2022-11-24 4:15:06
#104340 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 356 K C++ 14 / 467 B Lường Ngọc An 2022-11-24 4:21:00
#104328 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 348 K C++ / 377 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-11-24 4:17:16
#104438 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 372 K C++ / 325 B -_- 2022-11-24 7:06:10
#104309 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 352 K C++ 17 / 361 B Ninh Anh Vũ 2022-11-24 4:12:56
#104334 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 356 K C++ 17 / 407 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-24 4:18:13
#104387 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 364 K C++ 14 / 460 B Đinh Trần Anh Đức 2022-11-24 4:29:35
#105347 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 340 K C++ 14 / 448 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-25 13:54:57
#122018 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 348 K C++ / 521 B GIAP 2023-02-19 14:13:10
#121973 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 348 K C++ 17 / 374 B Bùi Cường Quốc 2023-02-19 7:31:08
#104311 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 22 ms 356 K C++ 17 / 401 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-24 4:13:05
#104388 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 22 ms 380 K C++ 14 / 306 B Nguyễn Danh Nhân 2022-11-24 4:29:37
#104330 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 22 ms 356 K C++ 14 / 322 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-24 4:17:35
#121784 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 23 ms 336 K C++ 14 / 328 B Nguyen Gia Huy 2023-02-18 2:18:55
#121889 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 23 ms 356 K C++ 17 / 346 B nhu quynh 2023-02-18 2:37:53
#104294 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 23 ms 360 K C++ 17 / 344 B Phạm Thanh Lam 2022-11-24 4:07:41
#104323 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 23 ms 356 K C++ 17 / 364 B Đặng Châu Anh 2022-11-24 4:15:35
#104441 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 23 ms 444 K C++ 14 / 484 B Vũ Đức Anh 2022-11-24 7:10:45
#122599 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 23 ms 344 K C++ 17 (Clang) / 379 B hoangheovn 2023-02-21 17:07:18
#122563 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 23 ms 352 K C++ 17 / 474 B Nguyễn Khắc Nhật Hoàng 2023-02-21 16:11:24
#104395 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 24 ms 356 K C++ 14 / 306 B Vũ Đức Minh 2022-11-24 4:30:30
#122272 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 24 ms 396 K C++ 17 / 367 B Trần Hoàng Đạt 2023-02-20 13:57:46
#122656 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 24 ms 348 K C++ 17 / 374 B BUILT_DIFF(CHP) 2023-02-22 0:57:34
#122120 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 25 ms 360 K C++ 17 / 516 B Trần Huy Hoàng 2023-02-20 8:11:29
#121830 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 25 ms 380 K C++ 17 / 403 B tnkhuyen 2023-02-18 2:25:05
#122708 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 25 ms 384 K C++ 17 / 711 B Nguyễn Trần Tuấn Anh 2023-02-22 1:41:45
#104317 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 25 ms 360 K C++ 17 / 452 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-24 4:14:39
#104331 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 26 ms 356 K C++ 17 / 377 B Vũ Trần Lâm 2022-11-24 4:17:42
#121835 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 27 ms 348 K C++ 17 / 299 B Tuyết Mai 2023-02-18 2:26:12
#104454 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 28 ms 472 K C++ 17 / 433 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-24 7:14:47
#105275 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 29 ms 416 K C++ 17 / 357 B Trần Quang Minh 2022-11-25 8:37:47
#103939 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 29 ms 356 K C++ 17 / 429 B Meow 2022-11-23 1:34:17
#121871 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 29 ms 412 K C++ 17 / 477 B Mai Nguyen 2023-02-18 2:32:36
#104361 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 29 ms 352 K C++ 14 / 418 B Vũ Minh Huyền 2022-11-24 4:23:06
#104337 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 29 ms 360 K C++ / 323 B Trần Đăng Khoa 2022-11-24 4:19:48
#113762 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 29 ms 436 K C++ / 533 B Vương Hoàng Phúc 2023-01-01 9:42:43
#103933 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 355 B HieuLe 2022-11-23 1:31:28
#103943 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 31 ms 384 K C++ 17 / 354 B Vũ Đức Huy 2022-11-23 1:35:43
#121817 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 37 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2023-02-18 2:23:26
#103951 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 39 ms 384 K C++ 17 / 645 B NTT 2022-11-23 1:38:32
#114931 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 376 ms 21220 K Python 3 / 215 B Nguyen Dinh Dung 2023-01-05 4:29:56


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: