Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#115393 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 11 ms 260 K C++ 11 (NOI) / 468 B Durex+_+ 2023-01-12 4:34:25
#155460 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 19 ms 384 K Pascal / 367 B Lê Thị Tuyết Lan 2024-06-23 4:24:34
#105362 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 20 ms 256 K C++ (NOI) / 407 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-11-25 15:05:54
#104377 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 20 ms 372 K C++ / 437 B Phan Kim Chi 2022-11-24 4:26:34
#104445 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 20 ms 356 K C++ / 296 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-24 7:12:19
#147749 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 20 ms 316 K C++ / 297 B Huy dz 2024-05-02 10:07:12
#104321 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 356 K C++ 17 / 300 B Đặng Huyền Trân 2022-11-24 4:15:06
#104340 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 356 K C++ 14 / 467 B Lường Ngọc An 2022-11-24 4:21:00
#104328 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 348 K C++ / 377 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-11-24 4:17:16
#104438 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 372 K C++ / 325 B Bùi Quốc Huy 2022-11-24 7:06:10
#104309 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 352 K C++ 17 / 361 B Ninh Anh Vũ 2022-11-24 4:12:56
#104334 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 356 K C++ 17 / 407 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-24 4:18:13
#104387 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 364 K C++ 14 / 460 B Đinh Trần Anh Đức 2022-11-24 4:29:35
#105347 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 340 K C++ 14 / 448 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-25 13:54:57
#155005 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 380 K C++ 11 / 393 B R⟳ B🧠 ➡ E💥 B🧠💯 2024-06-18 14:58:00
#132351 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 21 ms 276 K Pascal / 312 B HL 2024-02-15 15:31:07
#104311 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 22 ms 356 K C++ 17 / 401 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-24 4:13:05
#104388 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 22 ms 380 K C++ 14 / 306 B Nguyễn Danh Nhân 2022-11-24 4:29:37
#104330 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 22 ms 356 K C++ 14 / 322 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-24 4:17:35
#119339 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 22 ms 336 K C++ 17 / 283 B Tiêu Dao 2023-12-22 14:15:24
#104294 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 23 ms 360 K C++ 17 / 344 B Phạm Thanh Lam 2022-11-24 4:07:41
#104323 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 23 ms 356 K C++ 17 / 364 B Đặng Châu Anh 2022-11-24 4:15:35
#104441 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 23 ms 444 K C++ 14 / 484 B Vũ Đức Anh 2022-11-24 7:10:45
#104395 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 24 ms 356 K C++ 14 / 306 B Vũ Đức Minh 2022-11-24 4:30:30
#122008 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 24 ms 344 K C++ 17 / 449 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-01-04 10:24:09
#104317 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 25 ms 360 K C++ 17 / 452 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-24 4:14:39
#124387 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 25 ms 348 K C++ 14 / 338 B Đào Đức Thắng 2024-01-14 4:44:17
#104331 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 26 ms 356 K C++ 17 / 377 B Vũ Trần Lâm 2022-11-24 4:17:42
#104454 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 28 ms 472 K C++ 17 / 433 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-24 7:14:47
#119444 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 28 ms 380 K C++ 14 / 404 B accvip 2023-12-22 15:40:06
#105275 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 29 ms 416 K C++ 17 / 357 B Trần Quang Minh 2022-11-25 8:37:47
#103939 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 29 ms 356 K C++ 17 / 429 B meow 2022-11-23 1:34:17
#104361 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 29 ms 352 K C++ 14 / 418 B Vũ Minh Huyền 2022-11-24 4:23:06
#104337 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 29 ms 360 K C++ / 323 B Trần Đăng Khoa 2022-11-24 4:19:48
#113762 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 29 ms 436 K C++ / 533 B Vương Hoàng Phúc 2023-01-01 9:42:43
#123582 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 29 ms 344 K C++ 17 / 358 B Phạm Đức Thiện 2024-01-10 8:43:02
#103933 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 355 B HieuLe 2022-11-23 1:31:28
#103943 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 31 ms 384 K C++ 17 / 354 B Vũ Đức Huy 2022-11-23 1:35:43
#129889 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 34 ms 340 K C++ / 470 B Nguyễn Văn Faker 2024-02-01 2:22:00
#143491 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 38 ms 416 K C++ 17 / 403 B Nguyen Hai Dang 2024-03-30 9:20:03
#103951 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 39 ms 384 K C++ 17 / 645 B NTT 2022-11-23 1:38:32
#132334 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 40 ms 352 K C++ 17 / 264 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-15 15:09:46
#114931 #5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự Accepted 100 376 ms 21220 K Python 3 / 215 B Nguyen Dinh Dung 2023-01-05 4:29:56


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: