Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1571 RSEQ 6 10 60.00%
1319 BOARD 6 12 50.00%
1071 AIRPORTS - Xây dựng sân bay 6 33 18.18%
10031 HACKERCF - Một bài CTF vui :D 6 10 60.00%
1074 COLORGRAPH - MÀU TRÊN CÂY 6 16 37.50%
1340 CANDIES - Hộp kẹo 6 17 35.29%
1342 SEQ - Dãy số 6 9 66.67%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 46 13.04%
1097 ICECREAM 6 37 16.22%
843 SEATS - Chỗ ngồi trong nhà hát 6 12 50.00%
1362 XMOD - Số dư 6 53 11.32%
855 COLORING - Tô màu cho cây 6 9 66.67%
1116 PROD 6 19 31.58%
608 SQUARE 6 65 9.23%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 6 21 28.57%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
1136 PAINT - Sơn màu nước 6 41 14.63%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1410 SAG - Khôi phục xâu 6 7 85.71%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 6 8 75.00%
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
1420 DEA - Chống buôn lậu ma túy 6 16 37.50%
656 CLKANGLE 6 7 85.71%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1175 MOU - Leo núi 6 12 50.00%