Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#46137 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 332 K C++ / 263 B Onii Chan 2021-08-31 14:58:05
#142270 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 340 K C++ / 276 B Huy dz 2024-03-20 15:51:37
#35920 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 192 K Pascal / 287 B Ngô Đức Minh Khoa 2021-04-27 3:59:58
#50354 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 244 K C++ / 291 B SunflowerNguyen 2021-10-08 0:28:38
#124718 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 316 K C++ 17 / 293 B Tiêu Dao 2024-01-16 7:35:46
#137734 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 376 K C++ 17 / 299 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-28 11:08:49
#56611 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 276 K C++ 17 (Clang) / 302 B ThMinh 2021-11-10 15:35:09
#20795 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 340 K C++ 17 / 306 B Nguyễn Bình An 2020-12-11 8:09:56
#70038 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ 17 / 318 B NMD 2022-01-20 18:12:44
#126334 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 348 K C++ 17 / 318 B Ngô Gia Khánh 2024-01-21 11:51:04
#31462 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 12 ms 424 K C++ / 320 B Trần Đức Mạnh 2021-03-17 8:52:56
#20575 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 256 K C++ 17 / 323 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-11 6:17:34
#56016 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 440 K C++ / 324 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-08 7:09:55
#20577 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 280 K C++ 17 / 326 B Nguyễn Hữu Hải 2020-12-11 6:22:27
#85501 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 380 K C++ / 333 B Nguyễn D. 2022-06-11 8:43:39
#20845 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 276 K C++ / 336 B Bùi Tâm Đan 2020-12-11 8:19:24
#20990 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ 17 / 336 B Trần Quang Huy 2020-12-11 12:00:30
#42860 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 340 K C++ 11 / 348 B ITK10_GRYPHON 2021-07-22 1:15:12
#46224 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 256 K C++ 17 / 348 B abcxyz 2021-09-01 15:44:47
#20867 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ 17 / 349 B Bùi Hải Đăng 2020-12-11 8:23:59
#83885 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 276 K C++ 11 / 354 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-14 11:01:52
#20749 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 276 K C++ 17 / 356 B Chu Minh Quân 2020-12-11 7:58:50
#20753 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 356 B Đoàn Công Chiến 2020-12-11 8:00:26
#29972 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 356 B Nguyễn Tùng Bách 2021-03-09 14:19:22
#48004 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 11 ms 340 K C++ 14 / 356 B nguyen khac thu 2021-09-16 18:38:12
#20286 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 348 K C++ 17 / 359 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-10 10:08:52
#20999 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 359 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-11 12:29:06
#131249 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 256 K Pascal / 359 B HL 2024-02-08 16:23:51
#85419 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 328 K C++ / 360 B Banh:) 2022-06-10 15:33:34
#92995 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 320 K C++ 11 / 368 B khổng quảng 2022-10-03 9:45:12
#56312 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 340 K C++ 14 / 374 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2021-11-09 8:29:11
#51162 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 304 K C++ 14 / 387 B wal 2021-10-14 2:08:55
#52052 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 336 K C++ 17 / 388 B Tô Thanh Long 2021-10-19 10:07:31
#20646 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 308 K C++ 17 / 392 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-11 7:31:42
#47038 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 395 B Không Tên Không Tuổi 2021-09-09 2:39:39
#123986 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 256 K C++ 17 / 395 B Đặng Hải Phong 2024-01-11 14:13:25
#51967 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 372 K C++ / 396 B Trần Khắc Triều 2021-10-19 6:55:56
#20754 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ 17 / 400 B Tạ Thu Hà 2020-12-11 8:00:33
#20325 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 348 K C++ 14 / 400 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-10 12:47:26
#30100 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 444 K C++ / 400 B Bùi Thị Huyền Trang 2021-03-10 5:57:34
#20762 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 16 ms 336 K C++ 17 / 402 B Lê Minh Tâm 2020-12-11 8:02:17
#20879 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 488 K C++ 17 / 402 B Đặng Thái Sơn 2020-12-11 8:26:03
#31554 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 432 K C++ / 407 B Nguyễn Cao Lộc 2021-03-17 13:35:13
#40769 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 472 K C++ / 408 B Bùi Ngọc Khánh 2021-07-01 9:41:44
#20398 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 344 K C++ 17 / 410 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-10 14:48:07
#41022 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 411 B Lợi giấu tên :)) 2021-07-02 15:45:26
#20752 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 372 K C++ 11 / 413 B Trần Trung Đức 2020-12-11 8:00:00
#20379 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 352 K C++ 17 / 415 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-10 14:24:07
#21121 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 328 K C++ / 416 B Phạm Minh Hoàng 2020-12-12 2:43:04
#81505 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 340 K C++ 17 / 419 B Trần Văn Nhân 2022-04-13 0:14:55


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: