Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1314 INFORNO 0 7 0.00%
1060 L - Chữ L 4 7 57.14%
2347 DIVIDED 1 7 14.29%
824 FLIRT - Thả thính 2 7 28.57%
1102 NPAIRS 5 7 71.43%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 2 7 28.57%
892 OVERPART - Quá nửa 3 7 42.86%
1405 GCLEAR - Robot hút bụi 2 7 28.57%
1153 DELCHAR - Xóa ký tự 0 7 0.00%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 5 7 71.43%
1162 DANANG - Chuyến đi đà nẵng 0 7 0.00%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1434 IDEAL - ĐƯỜNG ĐI LÝ TƯỞNG 3 7 42.86%
1439 SURGERY - Phụ mổ 0 7 0.00%
2209 TETEXERCISE 4 7 57.14%
1472 GRAPH - Viết số lên cạnh đồ thị 7 7 100.00%
2251 NBUY 1 7 14.29%
1245 NSTR - Số lượng xâu 2 7 28.57%
2286 EVENUP 2 7 28.57%
2060 CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN 3 6 50.00%
1549 LCA - Cha chung "lớn" nhất 1 6 16.67%
1562 CWORDS - Đếm từ 0 6 0.00%
2332 VALUESTR 2 6 33.33%
41 HY034 3 6 50.00%
1332 DIFFUSE - Truyền tin 0 6 0.00%