Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#105832 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 51 ms 492 K C++ 17 / 1 K NTT 2022-11-28 14:49:32
#106246 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 52 ms 432 K C++ 17 / 578 B Bùi Quốc Huy 2022-11-29 8:11:42
#106235 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 52 ms 468 K C++ 17 / 654 B Vũ Trần Lâm 2022-11-29 8:08:40
#106223 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 53 ms 456 K C++ 17 / 704 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-29 8:06:02
#106290 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 53 ms 500 K C++ 14 / 704 B Lường Ngọc An 2022-11-29 8:25:55
#106202 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 53 ms 404 K C++ 17 / 651 B Ninh Anh Vũ 2022-11-29 7:58:57
#106321 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 53 ms 484 K C++ 14 / 686 B Vũ Đức Anh 2022-11-29 8:54:10
#106280 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 54 ms 560 K C++ 17 / 681 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-29 8:23:52
#106244 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 55 ms 468 K C++ / 593 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-11-29 8:11:07
#106403 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 56 ms 496 K C++ 14 / 704 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-29 15:00:45
#106255 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 57 ms 572 K C++ 17 / 593 B Phạm Thanh Lam 2022-11-29 8:18:27
#106238 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 57 ms 400 K C++ 17 / 720 B Đặng Châu Anh 2022-11-29 8:09:01
#106240 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 58 ms 476 K C++ / 578 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-29 8:09:34
#106210 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 59 ms 444 K C++ 14 / 626 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-29 8:03:10
#106232 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 63 ms 488 K C++ / 709 B Vũ Xuân Lâm 2022-11-29 8:08:28
#106256 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 65 ms 416 K C++ 17 / 612 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-29 8:18:27
#17133 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 97 ms 484 K C++ 17 / 685 B Hoàng Minh Sơn 2020-11-26 13:35:44
#16969 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 97 ms 468 K C++ 17 / 685 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-11-26 9:53:52
#16880 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 98 ms 500 K C++ 17 / 675 B Trần Khánh Linh 2020-11-26 9:14:46
#16992 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 98 ms 460 K C++ 17 / 683 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-11-26 10:02:13
#17065 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 99 ms 512 K C++ 17 / 683 B Phạm Minh Hoàng 2020-11-26 10:15:44
#16951 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 99 ms 464 K C++ 17 / 637 B Chu Minh Quân 2020-11-26 9:48:34
#16922 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 99 ms 468 K C++ 17 / 681 B Tạ Thu Hà 2020-11-26 9:34:52
#79946 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 99 ms 464 K C++ 17 / 693 B meow 2022-03-30 17:04:48
#17353 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 100 ms 440 K C++ 17 / 646 B Lê Minh Tâm 2020-11-27 7:03:51
#17032 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 102 ms 436 K C++ 17 / 685 B Đặng Thái Sơn 2020-11-26 10:08:44
#16767 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 103 ms 440 K C++ 17 / 675 B Trùm CUỐI 2020-11-26 4:24:14
#17160 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 106 ms 412 K C++ 17 / 657 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-11-26 14:11:05
#21797 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 106 ms 396 K C++ 17 / 655 B Đoàn Công Chiến 2020-12-15 11:25:00
#70971 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 107 ms 468 K C++ 17 / 655 B hihihi1 2022-02-04 13:57:07
#85424 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 117 ms 416 K C++ 17 / 1 K Phạm Gia Khánh 2022-06-10 16:23:20
#17149 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 128 ms 452 K C++ 17 / 758 B Trần Quang Huy 2020-11-26 13:52:05
#80148 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 138 ms 384 K C++ / 1 K Đỗ Việt Cường 2022-04-01 9:29:00
#106412 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 139 ms 468 K C++ 17 / 495 B Đặng Huyền Trân 2022-11-29 15:44:24
#17016 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 161 ms 364 K C++ 17 / 532 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-11-26 10:04:55
#16871 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 163 ms 468 K C++ 17 / 462 B Bùi Hải Đăng 2020-11-26 9:11:19
#16932 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 173 ms 728 K C++ 11 / 689 B Bùi Tâm Đan 2020-11-26 9:42:02
#17004 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 176 ms 468 K C++ 14 / 679 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-11-26 10:03:36
#15981 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 178 ms 596 K C++ 17 / 754 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-11-18 7:33:34
#91870 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 179 ms 424 K C++ / 955 B 3 2022-09-15 13:58:50
#16535 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 216 ms 492 K C++ / 679 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-11-24 13:25:42
#16965 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 235 ms 460 K C++ 11 / 513 B Nguyễn Hữu Hải 2020-11-26 9:53:26
#63656 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 248 ms 596 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-16 7:03:44
#16671 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 250 ms 408 K C++ / 750 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-11-25 7:30:53
#36202 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 309 ms 448 K C++ 17 / 3 K Durex+_+ 2021-04-30 18:56:13
#60330 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 354 ms 416 K C++ 17 / 985 B Nguyễn Tiến Bách 2021-12-01 7:01:51
#93317 #344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân Accepted 100 841 ms 33460 K Python 3 / 135 B Nguyễn Hoàng Lam 2022-10-08 7:38:31


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: