Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2072 SIMPLICITY 2 5 40.00%
2220 SIMPLIFY 1 1 100.00%
1467 SIMULATION - Mô phỏng 3 49 6.12%
1165 SINGER - Ca sỹ Lệ Quyên 0 2 0.00%
970 SKIING - Trượt tuyết 1 28 3.57%
1403 SKMIN 2 3 66.67%
1281 SLIS 0 8 0.00%
1371 SLOW - Chậm chạp 14 27 51.85%
1176 SLUCKY - Chuỗi may mắn 1 1 100.00%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 223 796 28.02%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 47 40.43%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 275 514 53.50%
1126 SMOVE - Di chuyển 0 4 0.00%
2043 SỐ FIBONACCI 8 45 17.78%
1559 SOCIAL - Giãn cách xã hội 0 4 0.00%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 114 177 64.41%
1552 SOCKS - Vớ giáng sinh 0 7 0.00%
2241 SOCOLA 1 1 100.00%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 17 140 12.14%
1095 SODUKU 0 3 0.00%
2196 SOF 0 0 -
2118 SOI 0 0 -
1512 SOLPIN - Năng lượng mặt trời 32 81 39.51%
207 SOLVE - Giải phương trình 48 148 32.43%