Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1166 SIGNAL - Tín hiệu và hệ thống 0 6 0.00%
2304 SILKROAD 0 2 0.00%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 22 53 41.51%
2088 SIMPLEFACTOR 0 3 0.00%
1093 SIMPLEGRAPH 12 26 46.15%
2072 SIMPLICITY 2 5 40.00%
2220 SIMPLIFY 1 1 100.00%
1467 SIMULATION - Mô phỏng 2 46 4.35%
1165 SINGER - Ca sỹ Lệ Quyên 0 4 0.00%
1403 SKMIN 2 3 66.67%
1281 SLIS 0 10 0.00%
1371 SLOW - Chậm chạp 18 32 56.25%
1176 SLUCKY - Chuỗi may mắn 1 1 100.00%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 166 642 25.86%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 46 41.30%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 175 379 46.17%
1126 SMOVE - Di chuyển 0 7 0.00%
2043 SỐ FIBONACCI 9 45 20.00%
1559 SOCIAL - Giãn cách xã hội 0 9 0.00%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 100 147 68.03%
1552 SOCKS - Vớ giáng sinh 0 9 0.00%
2241 SOCOLA 1 1 100.00%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 19 146 13.01%
1095 SODUKU 0 7 0.00%