Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1100 SEQUENCE - Xây dựng dãy số 1 45 2.22%
2290 SEQUENCES 0 3 0.00%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 95 395 24.05%
2116 SHELF2 1 3 33.33%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 13 21 61.90%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 5 21 23.81%
212 SHISHO - Biển số nguyên tố 120 286 41.96%
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%
1286 SHOES - Chọn giày 17 47 36.17%
1026 SHOPS - Chuỗi cửa hàng 12 44 27.27%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
2204 SHPROB 0 3 0.00%
2208 SHUFFLE 0 5 0.00%
1374 SHUFFLE - Ngẫu nhiên 7 10 70.00%
2117 SIBICE 2 2 100.00%
1234 SIGN - Xin chữ ký 12 26 46.15%
1166 SIGNAL - Tín hiệu và hệ thống 0 7 0.00%
2304 SILKROAD 0 2 0.00%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 24 56 42.86%
2088 SIMPLEFACTOR 0 3 0.00%
1093 SIMPLEGRAPH 12 26 46.15%
2072 SIMPLICITY 2 5 40.00%
2220 SIMPLIFY 1 1 100.00%
1467 SIMULATION - Mô phỏng 2 46 4.35%
1165 SINGER - Ca sỹ Lệ Quyên 0 5 0.00%