Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2088 SIMPLEFACTOR 0 0 -
1093 SIMPLEGRAPH 11 18 61.11%
2072 SIMPLICITY 2 5 40.00%
2220 SIMPLIFY 1 1 100.00%
1467 SIMULATION - Mô phỏng 3 49 6.12%
1165 SINGER - Ca sỹ Lệ Quyên 0 2 0.00%
970 SKIING - Trượt tuyết 1 36 2.78%
1403 SKMIN 2 3 66.67%
1281 SLIS 0 8 0.00%
1371 SLOW - Chậm chạp 16 31 51.61%
1176 SLUCKY - Chuỗi may mắn 1 1 100.00%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 235 828 28.38%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 21 52.38%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 21 50 42.00%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 323 585 55.21%
1126 SMOVE - Di chuyển 0 4 0.00%
2043 SỐ FIBONACCI 9 53 16.98%
1559 SOCIAL - Giãn cách xã hội 0 5 0.00%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 118 187 63.10%
1552 SOCKS - Vớ giáng sinh 0 7 0.00%
2241 SOCOLA 1 1 100.00%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 18 144 12.50%
1095 SODUKU 0 3 0.00%
2196 SOF 0 0 -
2118 SOI 0 0 -