Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1546 BOT - Giao thông 7 52 13.46%
1443 BOWLING 8 40 20.00%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 8 30 26.67%
1039 BPN - Các cặp số đẹp 4 13 30.77%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 94 307 30.62%
1497 BR - Xanh và đỏ 1 5 20.00%
1461 BRACKET 6 45 13.33%
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0 5 0.00%
1493 BRACKET - Biểu thức ngoặc 3 36 8.33%
1010 BRACKET - Dãy ngoặc 11 29 37.93%
2084 BRACKETS 0 7 0.00%
1317 BRACKVAL - Giá trị biểu thức ngoặc 4 7 57.14%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 92 132 69.70%
1196 BRIDGE - Cầu đá 27 64 42.19%
253 BRIDGE - Qua cầu 22 108 20.37%
1038 BRIDGE - Xây cầu 13 29 44.83%
1091 BRIDGES - Cầu khỉ 11 40 27.50%
2163 BROCARD 0 2 0.00%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 328 596 55.03%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 217 628 34.55%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 162 473 34.25%
2164 BST 0 2 0.00%
396 BTCANDY - Chia kẹo 129 234 55.13%
1137 BTFENCE - Hàng rào lượn sóng 0 3 0.00%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 107 258 41.47%