Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1546 BOT - Giao thông 7 43 16.28%
1443 BOWLING 8 40 20.00%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%
1039 BPN - Các cặp số đẹp 3 3 100.00%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 92 300 30.67%
1497 BR - Xanh và đỏ 0 4 0.00%
1461 BRACKET 6 45 13.33%
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0 5 0.00%
1493 BRACKET - Biểu thức ngoặc 3 36 8.33%
1010 BRACKET - Dãy ngoặc 8 18 44.44%
2084 BRACKETS 0 7 0.00%
1317 BRACKVAL - Giá trị biểu thức ngoặc 4 7 57.14%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 80 117 68.38%
1196 BRIDGE - Cầu đá 27 62 43.55%
253 BRIDGE - Qua cầu 14 77 18.18%
1038 BRIDGE - Xây cầu 11 25 44.00%
1091 BRIDGES - Cầu khỉ 10 39 25.64%
2163 BROCARD 0 2 0.00%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 304 542 56.09%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 197 549 35.88%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 150 439 34.17%
2164 BST 0 2 0.00%
396 BTCANDY - Chia kẹo 127 229 55.46%
1137 BTFENCE - Hàng rào lượn sóng 0 2 0.00%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 78 188 41.49%