Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
380 CALFTEST - Thi Nghé 160 325 49.23%
5087 CANDIA - Cân đĩa 23 54 42.59%
1340 CANDIES - Hộp kẹo 6 17 35.29%
606 CANDY - Chia kẹo 68 158 43.04%
1448 CANDY - Chia kẹo 23 45 51.11%
5058 CANDY - Chia kẹo 30 33 90.91%
1013 CANDY - Chia kẹo 7 19 36.84%
2305 CANVAS 0 1 0.00%
1329 CARD - Tráo bài 0 4 0.00%
2085 CARDRM 1 3 33.33%
1321 CARPET 2 10 20.00%
1285 CARS - Ô tô 12 14 85.71%
2315 CARSHOW 0 8 0.00%
191 CASTING - Chọn vai 101 274 36.86%
2192 CATDOG 0 0 -
201 CATS - Mèo đuổi chuột 97 149 65.10%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 85 283 30.04%
1259 CC - Trung tâm văn hóa 1 15 6.67%
698 CD2B05 - Số đẹp 23 49 46.94%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 15 34 44.12%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 116 22.41%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 42 106 39.62%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 38 66 57.58%