Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 44 63 69.84%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 44 79 55.70%
258 PANCAKES - Làm bánh 43 103 41.75%
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 43 97 44.33%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 43 95 45.26%
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 43 89 48.31%
834 VECTOR - Véc tơ 42 75 56.00%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 42 87 48.28%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 42 79 53.16%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 41 197 20.81%
364 AWARDS - Trao giải 41 100 41.00%
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 41 64 64.06%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 41 65 63.08%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 41 78 52.56%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 41 83 49.40%
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 41 93 44.09%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 40 75 53.33%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 40 74 54.05%
610 LINETRIP 40 101 39.60%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 39 166 23.49%
581 RECTANGLE - Hình chữ nhật 39 61 63.93%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 39 69 56.52%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 39 89 43.82%
614 ELECTRIC 39 157 24.84%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 39 77 50.65%